Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Quyết định số 112 Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Ngày ban hành:
20/01/2014
Ngày có hiệu lực:
20/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu xây dựng thuyết minh đề tài Khoa học cấp cơ sở thực hiện theo Hướng dẫn số 37 của Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2008 kèm theo
Ngày ban hành:
17/11/2012
Ngày có hiệu lực:
17/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu nhận xét đề tài Khoa học
Ngày ban hành:
17/11/2012
Ngày có hiệu lực:
17/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu bìa đề tài Khoa học cấp bộ và cấp cơ sở
Ngày ban hành:
17/11/2012
Ngày có hiệu lực:
17/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 326
  • Tháng hiện tại: 15703
  • Tổng lượt truy cập: 63059
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245