Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Quy chế đào tạo tiến sĩ
Ngày ban hành:
30/06/2010
Ngày có hiệu lực:
30/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực II
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Ngày ban hành:
09/11/2017
Ngày có hiệu lực:
09/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điền phiếu cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày có hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phiếu Cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
16/11/2012
Ngày có hiệu lực:
16/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 369
  • Tháng hiện tại: 18121
  • Tổng lượt truy cập: 59508
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245