Hội nghị xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo (hình thức trực tuyến)

  16/10/2021 01:47 PM


  Chiều ngày 15/10/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

  Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ phụ trách công tác xây dựng ví trí việc làm của Học viện Chính trị khu vực II. Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng, Tạp chí Khoa học chính trị và toàn thể viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị (hình thức trực tuyến)

  Thay mặt Ban lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Học viện Chính trị khu vực II trong giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, đây là hội nghị rất quan trọng, vì khi xác định được vị trí việc làm, cùng với công việc quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026, thì Học viện Chính trị khu vực II mới có thể sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

  Theo PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Học viện Chính trị khu vực II đã xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả triển khai dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại Học viện giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Trong đó, Học viện đã đưa ra một công thức để tính toán số lượng vị trí việc làm của các khoa giảng dạy, cũng như cách thức tích toán vị trí việc làm tại phòng, ban chức năng. Đồng chí mong muốn, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo để Học viện thống nhất triển khai tính toán biên chế hiện nay, nhằm định hướng cho công tác sắp xếp vị trí việc làm trong thời gian sắp tới.

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi những vấn đề trong việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc của từng bộ phận, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực II giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng cơ sở để sắp xếp, phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

  PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị (hình thức trực tuyến)

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao sự chuẩn bị về Dự thảo đề án vị trí việc làm của Học viện Chính trị khu vực II do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện và cơ bản nhất trí đối với dự thảo báo cáo kết quả triển khai xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II, giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đồng chí tán thành với chủ trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức tại phòng, ban chức năng có năng lực giảng dạy để đảm nhận công tác giảng dạy.

  Tiếp đó, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đề nghị Học viện Chính trị khu vực II tiến hành một số công việc sau: Thứ nhất, trao đổi, thống nhất hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và gửi tới Vụ Tổ chức - Cán bộ để tiến hành các công việc tiếp theo; Thứ hai, cập nhật, bổ sung thêm các nội dung đối với độ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019 vào báo cáo kết quả triển khai xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II, giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo; Thứ ba, cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy, nghiên cứu.

  Hội nghị trực tuyến kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 61
  • Tháng hiện tại: 15708
  • Tổng lượt truy cập: 1