Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  29/04/2021 02:05 PM


  Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II trang trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Toàn cảnh Lễ dâng hoa

  Trước khi diễn ra Hội nghị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Dương Trung Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu khai mạc Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, căn cứ các văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 15/6/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Đồng chí khẳng định: Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức các buổi báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng mong rằng, các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Học viện tiếp tục phấn đấu nỗ lực tham gia thật tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, chung sức đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Học viện Chính trị khu vực II ngày càng phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II luôn trong sạch vững mạnh; tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp; tích cực đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện và bền vững.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị

  Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, trong thời gian 05 năm thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên để xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đổi mới cách tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, học viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức các mô hình và các hoạt động cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định, với sự quan tâm của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  PGS, TS. Dương Trung Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS, TS. Dương Trung Ý biểu dương những kết quả và thành tích của các tập thể, cá nhân Học viện Chính trị khu vực II đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định: Các hình thức tổ chức và mô hình rất chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho Học viện. Bên cạnh đó, đồng chí ghi nhận các ý kiến, các tâm tư, trao đổi của các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, Ban Chấp hành các đoàn thể, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trực thuộc lưu ý thực hiện các yêu cầu sau: (1) Cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền một cách thiết thực; (3) Triển khai những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; (4) Tiếp tục tôn vinh các điển hình tiên tiến, tiêu biểu; (5) Cần ngăn chặn, chấn chỉnh các nhận thức hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cần phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, gương mẫu và thái độ nghiêm túc, đúng mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

  PGS, TS. Dương Trung Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

   

   

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 348
  • Tháng hiện tại: 15995
  • Tổng lượt truy cập: 1