Nhằm thể hiện tình cảm và sự tri ân của Học viện Chính trị khu vực II đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, sáng ngày 20/5/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi Gặp mặt viên chức nghỉ hưu tháng 6 năm 2024 đối với ThS. Chế Công Tâm - Phó Trưởng Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II.

Sáng ngày 15/3/2024, tại Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ24.01. PGS, TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Lễ khai giảng.

Sáng ngày 26/02/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Quyết định kiện toàn cấp uỷ và chỉ định Phó Bí thư Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật đối với TS. Vũ Văn Phong - Phó Trưởng Ban Thanh tra; Quyết định kiện toàn cấp uỷ và chỉ định Bí thư Chi bộ Ban Thanh tra đối với TS. Nguyễn Đình Phúc - Trưởng Ban Thanh tra.

Sáng ngày 15/02/2024, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ bổ nhiệm Trưởng Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công và Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 24/01/2024, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị đối với TS. Nguyễn Thị Thảo, giảng viên chính Tạp chí Khoa học chính trị.

Chiều ngày 18/01/2024, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1