Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực II và triển khai hoạt động xây dựng các Quy chế thực hiện theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

  14/05/2021 09:47 AM


  Chiều ngày 13/5/2021, Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực II (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định và triển khai hoạt động xây dựng các Quy chế thực hiện theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 cùng một số thành viên của nhóm chuyên gia thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

  TS. Nguyễn Đình Phong - Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 công bố các quyết định

  Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đình Phong - Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 đã công bố các Quyết định của Ban Chỉ đạo 35: 1) Quyết định thành lập Tổ Tham mưu, định hướng và biên tập bài viết đấu tranh trên không gian mạng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; 2) Quyết định công nhận các hoạt động, công cụ đấu tranh trên không gian mạng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II; 3) Quyết định thành lập Tổ Xây dựng các Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  Tiếp đó, các chuyên gia và thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 đã thảo luận về những nội dung của công tác triển khai xây dựng các Quy chế thực hiện theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đồng thời, các chuyên gia và thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết nhằm bảo đảm hoạt động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ và kế hoạch.

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được quán triệt và gắn chặt trong các hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện. Chính vì vậy, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đề nghị: Thứ nhất, trong hoạt động giảng dạy, tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cần tiếp tục được quán triệt và làm tốt hơn nữa; Thứ hai, xây dựng các chuyên đề để đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch; Thứ ba, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học có nội dung, chủ đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết; Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo tinh thần của Nghị quyết trên Tạp chí Khoa học chính trị, trên không gian mạng qua Cổng thông tin điện tử và các fanpage của Học viện; Thứ năm, tiến hành công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, luận cứ mới về các nội dung trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 901
  • Tháng hiện tại: 12208
  • Tổng lượt truy cập: 1