GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  29/04/2021 09:17 PM


  hcma.vn - Chiều ngày 26/4, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II về kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác, định hướng phát triển của đơn vị.

  Tham dự buổi làm việc có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại buổi làm việc

  Báo cáo kết quả công tác năm 2020, quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết,  trong năm 2020, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) có một số thay đổi về tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, thực hiện sự chỉ đạo, quy định của Đảng và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Công tác tổ chức – cán bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động và ổn định; không ngừng cải tiến quy trình công tác, tăng cường phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị.

  Năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song Học viện II đã chủ động liên hệ với các địa phương, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng việc tăng quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) hệ tập trung. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tạo bước đột phá như lập kế hoạch dự giờ chéo, dự giờ đột xuất, tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ đối với các đơn vị giảng dạy, đẩy mạnh phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường, v.v..

  Năm 2020, trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện II đã đạt được những kết quả nhất định. Chủ đề, nội dung và hình thức nghiên cứu khoa học từng bước được đổi mới, đáp ứng về cơ bản yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ Học viện. Kết quả nghiên cứu của đề tài liên kết với địa phương được đánh giá cao và được tham khảo, sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách, quản lý điều hành của các địa phương, cơ quan, đơn vị, v.v.. Công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới trong việc tạo môi trường và động lực nghiên cứu; công tác tư vấn, xét duyệt và tổ chức nghiệm thu có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào quy trình, bài bản và khoa học. Những kết quả trên đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín khoa học của Học viện II.  

  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Học viện II còn không ít những khó khăn, thách thức, tồn tại như: hoạt động nghiên cứu khoa học còn chưa đều ở các đơn vị, tính chủ động trong nghiên cứu còn yếu; chưa hoàn thiện vị trí việc làm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, v.v..

  Toàn cảnh buổi làm việc

  Để góp phần giúp Học viện Chính trị khu vực II thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 6 nhóm nội dung cụ thể về cải cách hành chính, công tác tổ chức – cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác kế hoạch tài chính và quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó các đề xuất tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng viên tham gia học chương trình cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu thực tế tại địa phương; hoàn thiện quy định về tính công trình thi đua cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khi tham gia hoạt động khoa học các cấp; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế trong toàn hệ thống; tăng cường sự tham gia của các Học viện khu vực trong biên soạn, xây dựng chương trình giáo trình các hệ lớp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện, v.v..

  Kết luận buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, cống hiến, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực II thời gian qua. Điều đó cho thấy sự thống nhất của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, sự kết nối hệ thống trong triển khai nhiệm vụ của tập thể Học viện Chính trị khu vực II.

  Để thực hiện thành công nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu thống nhất, tăng cường phân cấp trong quản lý hệ thống của Học viện dựa trên quy định về chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đảm bảo thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh dữ liệu dùng chung trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Chuẩn hoá toàn bộ chương trình, giáo trình các hệ lớp (CCLLCT, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chương trình bồi dưỡng dành cho đối tượng 3, 4), trong đó mở rộng sự tham gia của các Học viện trực thuộc.

  Đối với Học viện Chính trị khu vực II, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới để kịp thời cập nhật vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, ví dụ như việc cập nhật tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III vào giáo trình, bài giảng của các hệ lớp; song hành với đó là công tác nghiên cứu khoa học phải được chủ động chuẩn bị triển khai, tăng cường sự tham gia của các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường chế độ báo cáo thông tin.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm lấy học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng, trọng tâm là đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Do vậy, Học viện II cần đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần thầy giỏi sẽ có trò giỏi; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường. Đối với đào tạo CCLLCT tập trung, cần đánh giá điều kiện cụ thể, nhất là tại các địa phương mở lớp nhằm đảm bảo yêu cầu, chất lượng đào tạo, tiến tới không còn đào tạo tại chức.

  Đối với công tác xây dựng cơ sở vật chất, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện II sớm xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đơn vị trình các cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để có phương án đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện, bảo đảm sử dụng đúng quy định, có hiệu quả tài sản, trang thiết bị.

  Để triển khai tốt nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Học viện II cần phải xây dựng một tập thể đã đoàn kết thì cần đoàn kết hơn, gắn bó, đồng thuận, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm; chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, vững vàng về phẩm chất và chuyên môn, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của Học viện. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng với những thành tích đã đạt được; với sự quan tâm, đầu tư của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực II sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

  Tác giả: Tinn: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Dẫn tin từ hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:6
  • Hôm nay: 63
  • Tháng hiện tại: 15582
  • Tổng lượt truy cập: 88390