“Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

  26/02/2021 03:56 PM


  hcma.vn - Ngày 25/2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951 - 2/2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc đề dẫn Hội thảo.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

  Dự Hội thảo, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. 
  Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang dự Hội thảo các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh. 
  Phát biểu tại Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, cách đây 70 năm, tại căn cứ địa Việt Bắc (Chiêm Hóa - Tuyên Quang), Ðảng Cộng sản Ðông Dương đã tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ II - một sự kiện chính trị to lớn, là dấu ấn đặc biệt nổi bật trong pho sử vàng của Đảng ta, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam với những quyết sách hệ trọng, sáng suốt: Đảng từ bí mật đã chuyển ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về đường lối cách mạng Việt Nam, đã xác định đó là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
  Với chủ trương đúng đắn và sáng tạo, Đại hội đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng giành độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam, xây dựng tổ chức Đảng Lao động Việt Nam vững mạnh, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
  Đại hội đã thông qua Chính cương Đảng Lao động Việt Nam, xác định những vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam; nêu rõ hai nhiệm vụ chính trong những nhiệm vụ mới của Đảng là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Chính cương đã đề ra những chính sách và biện pháp hệ trọng, cấp thiết như: Đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang về mọi mặt; củng cố và phát triển Mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy tinh thần yêu nước và đẩy mạnh thi đua ái quốc; triệt để giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất của thực dân và việt gian chia cho dân cày nghèo...
  “Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, chúng ta càng thấu hiểu và nhận thức rõ, đây là những bài học vô cùng quý báu về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, càng có tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc hơn đối với việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng bộ, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.


  Đại biểu tham luận tại Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Đại biểu tham luận tại Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Đại biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

  Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951, Đại hội lần thứ II của Đảng được tổ chức tại xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi; quyết định Đảng ta ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội II tại xã Kim Bình là Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ngoài thủ đô Hà Nội. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng đều để lại những dấu ấn quan trọng, đạt được nhiều thành tựu vẻ vang…
  Với gần 40 tham luận, nhiều ý kiến của các đại biểu dự Hội thảo cho rằng, Đại hội II đã in đậm dấu ấn rất đặc biệt trong pho sử vàng của Đảng ta, là đại hội của tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng quả cảm sắt son: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với một khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
  Đại hội II là bài học sâu sắc về quan điểm kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; nắm chắc quan điểm bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, mở rộng hợp tác quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế và những chuyển biến của cách mạng Việt Nam những năm 1950 của thế kỷ XX; làm rõ những quyết định đúng đắn tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định tầm vóc, giá trị lý luận và thực tiễn của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Đức Mạnh

   

  (BBT dẫn tin từ hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 330
  • Tháng hiện tại: 15707
  • Tổng lượt truy cập: 63063