Tố Hữu - Người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng

  20/01/2021 09:15 AM


  Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học - nghệ thuật và những người đã từng hoạt động, công tác cùng với đồng chí Tố Hữu, bạn bè, người thân về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và nền thơ văn cách mạng Việt Nam hiện đại.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:41
  • Hôm nay: 323
  • Tháng hiện tại: 323
  • Tổng lượt truy cập: 18638