Công bố Quyết định kiểm toán tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  12/10/2020 07:21 PM


  hcma.vn - Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-KTNN ngày 05/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 12/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Ban Thanh tra Học viện; đại diện lãnh đạo và kế toán các đơn vị được kiểm toán: Văn phòng Học viện, Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Nhà Xuất bản Lý luận Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Văn phòng Chương trình KX02/116-20, Ban Quản lý Dự án Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  Về phía Kiểm toán Nhà nước, có đồng chí Trần Văn Hảo, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib; đồng chí Hà Minh Dũng, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib, Trưởng đoàn kiểm toán cùng các thành viên Đoàn kiểm toán tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Hội nghị đã nghe Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo công bố Quyết định kiểm toán số 1388/QĐ-KTNN về kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Theo Quyết định, Đoàn kiểm toán do đồng chí Hà Minh Dũng Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib làm Trưởng đoàn sẽ thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2019; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung; phát hiện các sai phạm, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn sự quan tâm của Tổng Kiểm toán Nhà nước dành cho Học viện, đồng thời bày tỏ mong muốn kết quả kiểm toán sẽ góp phần tích cực giúp Học viện chuẩn hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công và tài chính công, từ đó góp phần phục vụ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các đơn vị được kiểm toán phải quán triệt tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày triển khai kiểm toán, Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán tổng hợp 04 đơn vị; kiểm toán chi tiết 07 đơn vị dự toán và 04 dự án đầu tư cơ bản./

  Tác giả: Đức Mạnh, Hoàng Giang

  (Dẫn tin từ hcma.vn)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:40
  • Hôm nay: 261
  • Tháng hiện tại: 24784
  • Tổng lượt truy cập: 218951