Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương năm 2020

  22/09/2020 03:52 PM


  Sáng ngày 21/9/2020, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2020.

  Toàn cảnh Lễ Khai giảng

  Dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đồng chí PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Phạm Huy Kỳ - Nguyên Phó Giám đốc Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện.

  PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Lễ Khai giảng

  Phát biểu tại buổi Lễ, PGS, TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, yêu cầu Đảng và Chính phủ phải tăng cường công tác cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tư tưởng của Người, hơn 90 năm qua, Đảng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ tuyên giáo nói riêng. PGS, TS. Phạm Minh Sơn khẳng định: Cán bộ tuyên giáo là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhiều thách thức với công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Bên cạnh đó, những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh cùng với sự chống phá quyết liệt của kẻ thù đã đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho ngành tuyên giáo. Bối cảnh mới đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

  PGS, TS. Phạm Minh Sơn đề nghị: Khóa bồi dưỡng diễn ra trong thời gian ngắn nên các đồng chí giảng viên, báo cáo viên tận dụng tối đa thời gian, chọn lọc những nội dung thiết thực nhất, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo động lực để học viên vừa học vừa trao đổi kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Đồng thời, các đồng chí học viên cần tập trung vào việc học tập trên lớp, phát huy tính tích cực, tự giác, mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của lớp học, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các đồng chí trong ban tổ chức lớp học, chủ nhiệm lớp cần quan tâm sâu sắc và cung cấp những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ học tập cho học viên, đồng thời theo dõi chặt chẽ kỷ luật của lớp.

  Khóa học được chia làm 2 lớp: Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020, lớp thứ hai từ ngày 04 đến ngày 09/10/2020. Nội dung khóa học gồm 09 chuyên đề: 02 chuyên đề về vấn đề lý luận và tuyên truyền công tác tuyên giáo hiện nay, 04 chuyên đề đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể của công tác tuyên giáo, các chuyên đề còn lại giới thiệu các năng thiết yếu của công tác tuyên giáo.

  Lễ Khai giảng kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 141
  • Tháng hiện tại: 17614
  • Tổng lượt truy cập: 22763359