Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2020 - 2021

  14/09/2020 09:28 AM


  hcma.vn - Sáng ngày 12/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại trung tâm Học viện và các điểm cầu tại 5 Học viện trực thuộc.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

  Dự Lễ khai giảng, về phía khách mời, có các đồng chí lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị K71 tại Học viện.

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: năm học 2019 - 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, đã đào tạo và trao bằng Cao cấp lý luận chính trị cho gần 12.000 học viên; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức 5 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho hơn 220 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

  Năm học 2020-2021 là năm thứ tư Học viện tiếp tục đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập của học viên và kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động, xây dựng môi trường đào tạo mẫu mực, xứng đáng với vị thế của trường Đảng Trung ương. Đây cũng là năm, Học viện tiếp tục chủ động đi đầu trong nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tập trung cập nhật, biên soạn, khẩn trương ban hành khung chương trình, bộ giáo trình Cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII. Vì vậy, các yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy học tập, cũng như công tác tổ chức quản lý và tất cả các mặt công tác khác đòi hỏi phải cao hơn, quyết liệt và khẩn trương hơn.

  Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên đang công tác, giảng dạy, học tập tại Học viện phải gương mẫu, chủ động đi đầu trong nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo kiểu mẫu cho cán bộ, lãnh đạo các cấp, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng. 

  Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm học 2019-2020 là năm học đặc biệt, ngoài việc giảng dạy, học tập như những năm trước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn tập trung cho đại hội đảng các cấp, tham gia nghiên cứu các chuyên đề, xây dựng văn kiện trình đại hội; đại dịch Covid-19 cũng tác động đến công tác giảng dạy, học tập của đội ngũ giảng viên, học viên tại Học viện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên Học viện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực công tác.

  Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, trong năm học mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu tư vấn chính sách của Học viện phải tiếp tục thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng, với phương châm “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” như Bác Hồ từng nhấn mạnh.

  Tiếp tục xây dựng, phát triển Học viện và hệ thống các trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo cao cấp của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Rà soát, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế theo hướng tiếp tục chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương ở học đường; đồng thời tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát huy trong học tập, nghiên cứu trên toàn hệ thống trường chính trị.

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải luôn nắm vững nguyên tắc, thấm nhuần quan điểm của Đảng: Xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Từ đó, vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện hoàn cảnh và thực hiện nhiệm vụ, chức năng của hệ thống trường chính trị. Học viện phải là cơ quan đi đầu, gương mẫu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó, “công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, thấm nhuần tư tưởng của Đảng; bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Trong đó, chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống. Đồng thời, phải rất thiết thực dạy những điều Đảng cần, học viên cần, gắn với quá trình công tác lâu dài, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo.

  Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

  Dẫn từ hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 543
  • Tháng hiện tại: 3675
  • Tổng lượt truy cập: 1