Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2023

  03/08/2020 10:46 AM


  Sáng ngày 01/8/2020, tại Học viện Chính trị khu vực II, Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020 - 2023.

  Dự Đại hội, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị; TS. Lê Thị Anh Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ; nguyên lãnh đạo Tạp chí Khoa học chính trị các thời kỳ cùng các hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Đại hội

  Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định: Với bề dày gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua, Tạp chí Khoa học chính trị không ngừng lớn mạnh với đội ngũ cán bộ, viên chức, biên tập viên tăng về số lượng và chất lượng. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của Tạp chí Khoa học chính trị, Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị đã có sự phát triển về số lượng hội viên; phối hợp với Lãnh đạo Tạp chí động viên hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên; tập trung làm tốt công tác phát triển hội viên; các hội viên tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2023 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và những yếu kém, khuyết điểm; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động của Chi hội; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo tại Trường Đảng.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị phát biểu khai mạc Đại hội

  Báo cáo Tổng kết công tác và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2023, TS. Quách Thị Minh Phượng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi hội đã có nhiều đổi mới như: kiện toàn cơ cấu nhân sự, phối hợp với Tạp chí định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp... nhằm nâng cao chất lượng về hình thức và nội dung của Tạp chí, phù hợp với xu thế phát triển chung của lĩnh vực nói chung, tính đặc thù của tạp chí nghiên cứu nói riêng. Bên cạnh đó, lập trường chính trị, tư tưởng của hội viên luôn vững vàng; bảo đảm làm tốt công tác chuyên môn (xuất bản Tạp chí in, hoạt động của Cổng thông tin điện tử, tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động đi nghiên cứu thực tế… ). Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2023, TS. Quách Thị Minh Phượng nhấn mạnh đến việc xây dựng Đề án Tạp chí phiên bản điện tử, phiên bản tiếng Anh nhằm đa dạng hóa loại hình báo chí của Tạp chí Khoa học chính trị, giúp hoạt động của Chi hội ngày càng sinh động hơn trong thời gian tới.

  TS. Quách Thị Minh Phượng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị trình bày Báo cáo Tổng kết công tác của Chi hội Nhà báo Tạp chí khoa học chính trị và phướng hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2023 tại Đại hội

  Trong Báo cáo Kiểm điểm Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính tri nhiệm kỳ 2017 - 2020, ThS. Trần Hùng Phi - Thư ký Chi hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi hội Tạp chí Khoa học chính trị đã triển khai một số hoạt động thiết thực, cụ thể: Gửi trao đổi ấn phẩm, gửi ấn phẩm tham dự Hội báo xuân; gửi ấn phẩm báo chí tham dự các đợt trao giải báo chí, tuyển chọn tác phẩm của hội viên theo chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham gia góp ý các văn kiện của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia một số giải thể thao do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế: Chi hội chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên; công tác phát triển hội viên còn chậm; các mặt hoạt động của Chi hội còn bị động, chủ yếu dựa trên sự hướng dẫn của Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

  ThS. Trần Hùng Phi - Thư ký Chi hội trình bày Báo cáo Kiểm điểm tại Đại hội

  Phát biểu tại Đại hội, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Thời gian qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị đã có sự phát triển mạnh. Ban Thư ký Chi hội đã phối hợp với Lãnh đạo Tạp chí Khoa học chính trị động viên hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên. Để Tạp chí Khoa học chính trị cũng như Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã có nhiều chỉ đạo sát sao đối với các mặt công tác, bảo đảm cho Tạp chí thực hiện đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí chuyên sâu về khoa học lý luận chính trị; đồng thời, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, hội viên của Tạp chí. Đồng chí nhấn mạnh, để làm tốt phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; khắc phục những hạn chế, Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị cần thực hiện tốt các vấn đề sau: (1) Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ được Đại hội thông qua, cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết; (2) Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn phù hợp với đặc điểm của Tạp chí Khoa học chính trị; (4) Chú trọng hơn công tác giáo dục đạo đức nhà báo gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hội viên cần tích cực học tập nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; (5) Nhanh chóng triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Tạp chí phiên bản điện tử và tiếng Anh, chú trọng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tăng cường sự hợp tác, liên kết chặt chẽ với Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi hội Nhà báo khác.

  Đại hội đã thống nhất bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2023, gồm 3 đồng chí: 1. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký, 2. TS. Quách Thị Minh Phượng - Phó Thư ký, 3. ThS. Trần Hùng Phi - Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Đại hội thống nhất bầu Đại biểu tham dự Đại hội khoá VIII Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh gồm 02 đồng chí: 1. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; 2. TS. Quách Thị Minh Phượng. Đại hội thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa VIII Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh là TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai.

  PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Khoa học chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2023

  Toàn cảnh Đại hội

  Đại hội kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 830
  • Tháng hiện tại: 17005
  • Tổng lượt truy cập: 22736142