Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

  13/07/2020 07:15 PM


  Chiều ngày 09/7/2020, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Dự Hội nghị có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; TS. Nguyễn Đình Phúc - Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các khoa, ban, phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Tấn Vinh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Học viện Chính trị khu vực II đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo nền tảng, động lực quan trọng tiến tới hoàn thành nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2020, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đặc biệt, Học viện Chính trị khu vực II đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ, chung tay cùng phòng, chống dịch COVID-19, Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện đã đón nhận đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh một cách chủ động và tích cực. TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh, Hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 và của năm học 2019 - 2020, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020 và năm học 2020 - 2021.

  Thực hiện chương trình đề ra, Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá các mặt công tác của Học viện Chính trị khu vực II trong 6 tháng đầu năm 2020, bao gồm: công tác chuyên môn; công tác Đảng; công tác Công đoàn.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

  Báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020 là thời gian đặc biệt khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhạy bén trong tổ chức, linh hoạt trong xử lý tình huống, Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác với phương châm do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”; luôn chú trọng tăng cường đoàn kết, thống nhất, gắn kết chặt chẽ dân chủ với kỷ cương, kỷ luật; đổi mới trên tất cả các mặt công tác nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

  Về phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2020, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh 3 nội dung: (1) Tập trung thực hiện quán triệt chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc (trực tuyến) đầu xuân năm 2020 với các Học viện trực thuộc; (2) Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức đảng, công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất; (3) Kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Tăng cường đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng phối hợp các địa phương, đơn vị, gắn trách nhiệm và khẳng định vị thế trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

  Báo cáo sơ kết công tác Đảng, TS. Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học; nhờ đó, trật tự, kỷ cương trong dạy và học được củng cố và tăng cường; sinh hoạt chuyên môn về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy trong giảng viên được các khoa tổ chức thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng quy định… vì thế chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao. Nghiên cứu khoa học cũng được chỉ đạo sát sao theo hướng nâng cao chất lượng và xã hội hóa tạo sản phẩm tham gia thị trường khoa học công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu khoa học. Đồng chí khẳng định, với sự chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh luôn được Đảng ủy chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  TS. Nguyễn Đình Phúc - Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực II, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật báo cáo công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

  Báo cáo về công tác Công đoàn, TS. Nguyễn Đình Phúc cho rằng: Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực II đã luôn có ý thức trong phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho biết, các hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của Ban Giám đốc, sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận và toàn thể công đoàn viên; cán bộ công đoàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào, hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2020 vừa qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở Học viện chính trị khu vực II đã tiếp tục làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được tốt hơn.

  Ngoài ra, chủ trì Hội nghị đã giải trình liên quan đến các nội dung góp ý của một số đơn vị về nội dung của các báo cáo sơ kết các mặt hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  Hội nghị kết thúc vào chiều cùng ngày./.

   

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 9
  • Tháng hiện tại: 4523
  • Tổng lượt truy cập: 22696922