Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”

  25/06/2020 09:01 AM


  Sáng ngày 23/6/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay”, mã số: KX.01.07/16-20, do TS. Võ Thành Khối - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, làm Chủ nhiệm đề tài.

  Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Nhà nước do GS, TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội làm Chủ tịch Hội đồng; GS, TS. Lê Hồng Lý - Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

  Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Thư ký khoa học đề tài, đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. Nội dung của Báo cáo tổng hợp nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền là xây dựng văn hóa pháp lý, trong đó có xây dựng lối sống theo các chế định bắt buộc (cụ thể là theo pháp luật) trong nhân dân. Nhìn chung, chế định xây dựng khuôn mẫu, chuẩn mực để lối sống xã hội tuân theo nhằm tạo ra sự ổn định và phát triển. Lối sống phát triển sẽ tác động trở lại giúp các chế định ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Chế định không nghiêm là một trong những nguyên nhân khiến lối sống suy thoái. Sự suy thoái của lối sống vô hiệu hoá các chế định.

  Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, TS. Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Thư ký khoa học đề tài trình bày Báo cáo tổng hợp đề tài

  Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, các ý kiến đóng góp của Hội đồng đánh giá và nghiệm thu nêu rõ: Đề tài có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là công trình có tính chất tổng hợp, công phu, có nhiều điểm mới, có tính đặc thù riêng so với các công trình khác. Đề tài đã khái quát được tình hình, thừa kế được các kết quả nghiên cứu trước đây, cho thấy một bức tranh cụ thể, toàn diện về mối quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay. Những kiến thức, luận cứ có tính chất nền tảng, đánh giá được thực trạng mối quan hệ giữa các chế định bắt buộc với lối sống ở Việt Nam hiện nay một cách đầy đủ, toàn diện.

  Đại diện cơ quan chủ trì đề tài, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài

  Về phương hướng và giải pháp, đề tài đã tập trung làm rõ dự báo những tác động đối với biến đổi của lối sống và các chế định bắt buộc; phương hướng phát huy vai trò của chế định bắt buộc đối với xây dựng lối sống. Đặc biệt, đề tài đề xuất 06 giải pháp phát huy vai trò của chế định bắt buộc đối với xây dựng lối sống.

  GS, TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội - Chủ tịch Hội đồng kết luận tại buổi nghiệm thu đề tài

  Phát biểu kết luận GS, TS. Phạm Văn Đức đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài. Đề tài cơ bản hoàn thành đúng thời hạn, hoàn thành các sản phẩm theo hợp đồng. Bên cạnh đó, GS, TS. Phạm Văn Đức đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng quan và báo cáo kiến nghị; cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn hệ thống kiến nghị; hoàn thiện sản phẩm để báo cáo kết quả cuối cùng.

  Với những kết quả đạt được, Đề tài đã được Hội đồng đánh giá và nghiệm thu xếp loại “Đạt”.

  Buổi nghiệm thu kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Nguyễn Thị Oanh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 35027
  • Tổng lượt truy cập: 1