Báo cáo thời sự: Quản trị truyền thông và xử lí điểm nóng chính trị - xã hội

  08/01/2020 04:18 PM


  Sáng ngày 06/01/2020, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kì cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung tại Học viện.

  Buổi báo cáo thời sự có chủ đề: “Quản trị truyền thông và xử lí điểm nóng chính trị - xã hội” do TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo.

  Báo cáo viên TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông báo cáo chuyên đề: "Quản trị truyền thông và xử lí điểm nóng chính trị - xã hội" 

  Với chủ đề của buổi báo cáo thời sự, TS. Lê Doãn Hợp đã tập trung phân tích, lí giải 3 vấn đề cơ bản: (1) Đánh giá tổng quan về báo chí cách mạng Việt Nam; (2) Khiếu kiện đông người; (3) Khiếu kiện bạo loạn…

  Tại buổi báo cáo, TS. Lê Doãn Hợp đã có những phân tích sâu sắc về vị trí, vai trò; về tình hình phát triển cũng những khó khăn, thuận lợi của báo chí cách mạng Việt Nam. Với vị trí, vai trò quan trọng của báo chí, TS. Lê Doãn Hợp cho rằng, Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác báo chí; đồng thời, Nhà nước cần tăng cường sự quản lí, bảo đảm báo chí phát triển theo đúng định hướng của Đảng và phát huy tốt vai trò của cơ quan thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cũng như phản biện xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch.

  Bên cạnh đó, TS. Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay, Đảng và Nhà nước phải chủ động hơn trong công tác định hướng, quản lí thông tin đăng tải trên báo chí, đặc biệt là quản lí tốt hơn thông tin được đưa lên mạng xã hội. Báo chí cần đưa tin chính xác và có lợi cho đất nước, cần dũng cảm, nói có tình, có lí, nói trên tinh thần góp ý xây dựng.

  Tiếp đó, TS. Lê Doãn Hợp tập trung phân tích, làm rõ một số nguyên nhân của điểm nóng chính trị - xã hội (khiếu kiện đông người; khiếu kiện bạo loạn). Nguyên nhân chung nhất, cơ bản nhất của điểm nóng chính trị - xã hội là mâu thuẫn, xung đột về lợi ích (giữa cá nhân với cá nhân, nhóm người với nhóm người, cá nhân hoặc nhóm người với cơ quan, tổ chức hoặc với người đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước) không được giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

  Toàn cảnh Báo cáo thời sự: "Quản trị truyền thông và xử lí điểm nóng chính trị - xã hội"

  Yêu cầu cơ bản của xử lí điểm nóng chính trị - xã hội là phải làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào công lí, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước và càng xa lánh kẻ xấu, kẻ địch lợi dụng phá hoại. Một trong những lực lượng quan trọng tham gia vào việc xử lí điểm nóng là “truyền thống đại chúng”. Theo TS. Lê Doãn Hợp, trong xử lí điểm nóng chính trị - xã hội,cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xử lí điểm nóng (Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, tố cáo…); phát huy vai trò của truyền thông đại chúng; phát huy vai trò của quần chúng tích cực, của hệ thống chính trị sở tại; tạo ra sự ổn định bền vững trong đời sống xã hội…

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Huyền Chang, Phi Hùng; Ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:21
  • Hôm nay: 1049
  • Tháng hiện tại: 3204
  • Tổng lượt truy cập: 22695603