Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

  08/01/2020 11:23 AM


  Sáng ngày 06/01, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020,với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.GS, TS Nguyễn Xuân Thắng -Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị, có đồng chí Lê Hữu Nghĩa - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện các cơ quan của Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các đơn vị. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

   PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến

  Thay mặt Ban lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS, TS Nguyễn Xuân Thắngđã báo cáo khái quát các mặt công tác của toàn hệ thống Học viện trong năm 2019. Trong đó, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh một số điểm sau:

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Hội nghị trực tuyến

  Thứ nhất, Kỉ niệm 70 năm truyền thống Học viện(1949 - 2019) là dịp rà soát, nhìn nhận lại, kế thừa sự phát triển trong lịch sử, khẳng định tầm vóc, bản sắc của Học viện trong thời gian tới. Trong công tác tổ chức Kỉ niệm 70 năm truyền thống, Học viện đã huy động được đồng bộ các nguồn lực trong toàn hệ thống, qua đó triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều hoạt động - sự kiện.

  Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều hệ lớp và số lượng lớp được mở.Trong đó có các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược; quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh ở các địa phương.Công tác tuyển sinh, nội dung đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới, cập nhật, chú trọng lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vàobài giảng của mỗi giảng viên; kỉ cương, kỉ luật trong đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được tăng cường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí đào tạo.

  Thứ ba, công tác nghiên cứu khoa học cũng trở thành điểm sáng trong năm 2019, với việc triển khai đồng bộ nhiều hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau, xuất bản sách và đăng tải các công trình nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài Học viện. Đây là năm chuẩn bị đầy đủ cho việc tiến tới nghiệm thu các chương trình nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Chủ nghĩa Mác - cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng. Các chương trình về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang được triển khai rất tích cực. Đáng chú ý, trong năm 2019, Học viện đã có 40 báo cáo kiến nghị trình các tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Thứ tư, công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đạt được nhiều kết quả. Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ của Học viện ngang tầm nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu được quan tâm thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ.

  Thứ năm, các mặt công tác khác của Học viện, như hợp tác quốc tế, kế hoạch - tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu - hậu cần, tiếp tục được triển khai đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn Học viện để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

  Tự hào về những kết quả đạt được trong năm 2019, nhưng GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ: 1) thực hiện quản lí hệ thống nhưng chưa đồng bộ, một số nơi còn chậm, thậm chí thụ động, ỷ lại; 2) việc hoàn thiện quy chế hoạt động còn chậm; 3) chưa có công trình khoa học lớn để có thể đăng kí xét tặng các giải thưởng; 4) số lượng đội ngũ cán bộ đông nhưng chất lượng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu,...

  Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: năm 2020 Học viện sẽ tập trung cho Đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thiện quy chế hoạt động; tăng cường chất lượng công tác đào tạo, triển khai thực hiện các đề án về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo của hệ thống Học viện và các trường chính trị trong cả nước, đề án về hiện đại hóa cơ sở vật chất, đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng đề án cấp bộ trọng điểm về nghiên cứu tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông cho toàn dân về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện văn hóa trường Đảng...

  Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các tham luận về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị của Vụ Quản lí khoa học, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, Học viện Chính trị khu vực IV.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến

  Phát biểu tham luận tại Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đã khái quát một số nét chính trên các mặt hoạt động của Học viện Chính trị khu vực II trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí đề xuất một số kiến nghị: 1) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần xây dựng quy trình công tác chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính trong phối hợp giữa các vụ chức năng, viện chuyên ngành thuộc trung tâm Học viện với các Học viện trực thuộc. 2) Tiếp tục hoàn thiện theo hướng chi tiết hóa, lượng hóa tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức để có cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua bảo đảm khách quan, công bằng, hợp lí.3) Tạo điều kiện tối đa trong việc tổ chức lớp học, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; Tăng tính tự chủ, phân công phù hợp với điều kiện và vai trò của Học viện Chính trị khu vực II đi đôi với việc đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra. 4) Có những chính sách hỗ trợ Học viện Chính trị khu vực II tham gia đấu thầu các đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; xem xét giao đề tài cấp bộ trọng điểm, dự án khảo sát, tham gia các chương trình trọng điểm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 5) Ban hành các văn bản, định mức chi thống nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Bộ Tài chính đã quy định. 6) Tạo điều kiện cho Học viện Chính trị khu vực II có cơ hội được kết nối, giao lưu, hợp tác với chuyên gia nước ngoài và các đối tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến làm việc, toạ đàm, bàn luận về những vấn đề góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, nghiên cứu và giảng dạy.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy, trong năm 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí, cán bộ khoa học lí luận chính trị của Đảng và Nhà nước; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lí luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, khoa học quản lí.

  Sau khi phân tích, nhấn mạnh đến các nguyên nhân đạt được những thành tích nổi bật trong năm 2019của Học viện, đồng chí Phạm Minh Chínhcũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế trên các mặt hoạt động của Học viện. Tiếp đó, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề mang tính chiến lược cho Học viện nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động tốt hơn trong thời gian tới:

  Thứ nhất, quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển của Học viện, trong đó có việc hoàn thiện, triển khai Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.Học viện cần tiếp tục kế thừa những ưu điểm và đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động để phát triển theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII nhằm góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học chiếu lệ về lý luận và chủ nghĩa Mác-Lênin.

  Thứ hai, Học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc rèn luyện lập trường, tư tưởng đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; bám sát vào hai trọng tâm năm đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ các cấp. Cùng với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện cần chủ động tích cực tham gia về nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí; bồi dưỡng chức danh cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc. Đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo bồi dưỡng, bám sát phương châm Học viện đề ra, tạo sự chuyển biến trong nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn về chức danh, nhu cầu vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ quản lí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh việc dạy và học, bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhất là việc dạy và học cũng như các hoạt động khác của Học viện, bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng quy trình.

  Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, phát triển lí luận và tư vấn chính sách; thực hiện tốt vai trò trung tâm quốc gia về nghiên cứu lí luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học nhân văn, nhằm góp phần bảo vệ, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan sai trái, thù địch trong bối cảnh mới. Tích cực chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền và tư vấn chính sách. Tiếp tục tổng kết bổ sung những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam qua các thời kì dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí, các nhà khoa học về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng và có tính Đảng cao cùng lối sống, tác phong mang đậm bản sắc Trường Đảng.

  Thứ năm, gương mẫu chăm lo xây dựng Đảng trong Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, để Học viện tiếp tục khẳng định vị thế là đầu tàu lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kết chặt chẽ với hệ thống các trường chính trị. Đặc biệt, trong năm 2020, Học viện cần chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Học viện; trong đó, đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

  Thứ sáu, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kĩ thuật gắn với xây dựng văn hóa Trường Đảng. Tập trung xây dựng các dự án, đề án và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Học viện Chính trị khu vực II

  Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; khẳng định sẽ luôn đồng hành và trông đợi những kết quả tốt đẹp của Học viện trong năm 2020.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

   

  Tin: Phi Hùng; ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 1283
  • Tháng hiện tại: 3614
  • Tổng lượt truy cập: 22762471