Hội nghị sơ kết công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng năm 2019 và 5 năm tổ chức hội thi “Giảng viên giỏi”

  23/10/2019 10:33 AM


  Sáng ngày 22/10/2019, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng năm 2019 và 5 năm tổ chức hội thi “Giảng viên giỏi” (Giai đoạn 2014-2019).

  Dự Hội nghị có PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và toàn thể các đồng chí là viên chức giữ ngạch giảng viên của Học viện II.

  Báo cáo đề dẫn Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Tuấn khẳng định, Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng và nâng cao chất lượng hội thi giảng viên giỏi. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nhiều năm qua, Học viện II đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng, tạo sân chơi cho các giảng viên trao đổi, học hỏi và thể hiện khả năng chuyên môn thông qua hội thi giảng viên giỏi. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị lần này là dịp để các thủ trưởng các đơn vị, các giảng viên chia sẻ, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các hoạt động trên.

  PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Tiếp đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác dự giờ và đánh giá chất lượng bài giảng năm 2019; Báo cáo kết quả 5 năm tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi” các cấp, giai đoạn 2014-2019 của Học viện, đồng thời các đơn vị đã trình bày tham luận về công tác dự giờ và đánh giá chất lượng bài giảng, trong đó các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung sau: (1) Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng năm 2019 và 05 năm tổ chức Hội thi giảng viên giỏi giai đoạn 2014-2019; (2) Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những khó khăn trong công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng năm 2019 và 05 năm tổ chức Hội thi giảng viên giỏi giai đoạn 2014-2019; (3) Đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác dự giờ, đánh giá chất lượng bài giảng và tổ chức Hội thi giảng viên giỏi tại Học viện II trong thời gian tới, bảo đảm thực chất, chất lượng, tạo động lực, tạo chuyển biến tích cực cho công tác đào tạo của Học viện II.

  TS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Kết luận Hội nghị, PGS, TS Phạm Minh Tuấn đã khái quát một số vấn đề sau: (1) Qua các báo cáo của đơn vị thông qua Hội nghị này, Ban Giám đốc Học viện II sẽ điều chỉnh để việc dự giờ trở thành thói quen, trở thành nếp của cán bộ, giảng viên. Dự giờ không phải thực hiện một cách máy móc mà phải vận dụng sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt việc dự giờ, việc góp ý, trao đổi cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, khách quan. (2) Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên nghiên cứu khoa học dành thời gian tham gia hội thảo, tham gia dự giảng, trau dồi kiến thức chuyên môn, tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị. Xác định rõ việc tham gia nghiên cứu khoa học phải gắn liền với giảng dạy. (3) Cần nghiên cứu các tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, việc công bố kết quả đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá nhằm đánh giá đúng chất lượng bài giảng.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 49
  • Tháng hiện tại: 12821
  • Tổng lượt truy cập: 22737384