Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra môn học

  11/09/2019 06:46 AM


  Chiều ngày 09/9/2019, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: “Kỹ năng xây dựng chuẩn đầu ra môn học” do TS Nguyễn Kim Dung - Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo.

  Dự buổi báo cáo chuyên đề có đại diện Ban Giám đốc cùng toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực II.

  Mở đầu buổi báo cáo chuyên đề, TS Nguyễn Kim Dung nêu lên một số khái niệm về chuẩn đầu ra môn học. Theo đó, hiểu một cách cơ bản, chuẩn đầu ra môn học là kiến thức, kĩ năng và thái độ mà người học tốt nghiệp cần phải có sau khi ra trường. Đề cập đến cách thức xây dựng các chuẩn đầu ra môn học, TS Nguyễn Kim Dung đã phân tích một cách cụ thể các yêu cầu, bao gồm: các kiến thức cụ thể; các kỹ năng tư duy; các kết quả giáo dục đại cương; các kết quả cá nhân và chuyên môn. Trong đó, TS Nguyễn Kim Dung đặc biệt nhấn mạnh tới mục tiêu phát triển các kĩ năng tư duy cho người học thep từng cấp độ, từ thấp đến cao: biết (mức độ thấp nhất, người học có khả năng nhắc lại hoặc nhận ra thông tin đã được học); hiểu (khả năng hiểu thấu ý nghĩa những kiến thức đã học); áp dụng (sử dụng những kiến thức đã được học trước đó vào tình huống mới và cụ thể); phân tích (khả năng chia nội dung tài liệu thành những phần nhỏ để có thể hiểu được các mối quan hệ và các cấu trúc); tổng hợp (khả năng sử dụng các ý tưởng cũ để tạo ra cái mới hoặc sắp xếp các phần hợp lại với nhau để tạo thành khối kiến thức chung mới); đánh giá (khả năng nhận xét tính giá trị của tài liệu dựa trên mục tiêu đã hoạch định trước đó - mức độ cao nhất trong thang nhận thức).

  Từ đó, TS Nguyễn Kim Dung đã đưa ra khung đánh giá chuẩn đầu ra: nhận thức (nhớ, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá); kĩ năng (bắt chước, làm được; chính xác, phối hợp, thuần thục), thái độ (tiếp nhận, đáp ứng, đánh giá thừa nhận, tổ chức thực hiện, đặc trưng hóa).

  Buổi báo cáo chuyên đề kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; Ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 357
  • Tháng hiện tại: 20724
  • Tổng lượt truy cập: 22739861