Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nhiệm kì 2020 - 2025

  07/09/2019 08:23 AM


  Sáng ngày 06/9, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, nhiệm kì 2020 - 2025.

  Dự Lễ khai giảng, có: đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; GS,TS. Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Triết học; đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

  Ngoài ra, còn có tham dự của Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu khai giảng lớp học, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc  công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương từ đầu nhiệm kì đến nay đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

  Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lí luận chính trị, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí ở khu vực Nam bộ, Học viện Chính trị khu vực II rất vinh dự được Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tin tưởng, lựa chọn là đơn vị thực hiện tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo tỉnh, nhiệm kì 2020 - 2025.

  Mục tiêu của lớp học là bổ sung, cập nhật kiến thức lí luận gắn với thực tiễn sôi động ở địa phương, trong nước và quốc tế; nâng cao nhận thức lí luận chính trị, củng cố bản lĩnh chính trị, thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng, bồi dưỡng, rèn luyện khả năng cụ thể hóa đường lối, chính sách đến cơ sở, lan tỏa và truyền cảm hứng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí có năng lực, tâm huyết, khát vọng chuẩn bị cho nhiệm kì 2020 - 2025. Vì vậy, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đề nghị các đồng chí học viên của lớp phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lí luận và thực tiễn mới; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các đơn vị, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

  Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Phạm Viết Thanh khẳng định: Mục đích của lớp học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng; củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; bổ sung những kiến thức mới về lí luận nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng, quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên chuẩn bị nguồn cán bộ tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo nhiệm kì tới của tỉnh..

  Xuất phát từ mục đích nêu trên, để lớp học đạt được kết quả tốt, đồng chí Phạm Viết Thanh đề nghị các đồng chí học viên cần nhận thức rõ đây là vinh dự và trách nhiệm của mình khi tham gia lớp học này; đi học là học cho mình, học để được trang bị kiến thức bổ sung cho công việc đang làm và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới chứ không phải dự học có tên, có xác nhận đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Các đồng chí học viên phải chấp hành tốt nội quy nhà trường, nội quy lớp học, dự đầy đủ các buồi lên lớp, tập trung lĩnh hội kiến thức, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để đạt được kết quả cao nhất.

  Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự Lễ khai giảng

  Lớp bồi dưỡng có113 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quản lí được quy hoạch dự nguồn cho nhiệm kì 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

  Lễ khai giảng kết thúc sáng cùng ngày./.

   

  Tin và ảnh: Đỗ Công Hoàng

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:16
  • Hôm nay: 200
  • Tháng hiện tại: 22496
  • Tổng lượt truy cập: 22685395