Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

  06/07/2019 01:01 PM


  Sáng ngày 05/7, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh văn phòng Học viện đại diện phía Nam. Về phía Học viện II có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

  Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, với sự chỉ đạo sát sao, tích cực của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các mặt công tác của Học viện II trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đánh giá một cách khái quát các mặt hoạt động, trong đó nhấn mạnh đến công tác điều hành chỉ đạo, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác cán tổ chức - cán bộ.

  PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Ban giám đốc Học viện II

  Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lí đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ, Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đã trình bày tham luận về kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo Học viện II để đơn vị làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Học viện.

  PGS, TS. Lê Quốc Lý và PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trao tặng bằng khen cho các tập thể lao động xuất sắc

  Báo cáo tóm tắt về công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019, TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện II nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo tích cực, chủ động của Đảng ủy, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều khởi sắc và chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi…

   

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018

  Tiếp đó, ThS. Lê Văn Thành - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Học viện II đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo công tác Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2019. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều sự kiện phong trào nổi bật, qua đó để lại những dấu ấn tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện II. Đồng thời, ThS. Lê Văn Thành cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn; nhấn mạnh các công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

  PGS, TS. Nguyễn Thắng Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện II, thay mặt Ban Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ trình bày trước Hội nghị các nội dung sửa đổi trong Quy chế và quá trình lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động. Theo TS. Nguyễn Tấn Vinh, Quy chế chi tiêu nội bộ được sửa đổi theo hướng khuyến khích nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, hạn chế sự cào bằng. Ngoài ra, đồng chí cũng giải trình một số vướng mắc trong quá trình thực hiện.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Lê Quốc Lý đánh giá, Học viện II đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và trong 6 tháng đầu năm 2019, đã đạt được thành tích nổi bật. Ghi nhận những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, PGS, TS. Lê Quốc Lý lưu ý Học viện II cần đổi mới hơn nữa các mặt hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng như trong thời gian tới. PGS, TS. Lê Quốc Lý đã nhấn mạnh một số điểm mà Học viện  II cần chú ý định hướng trong thời gian tới.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  Thứ nhất, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện II cần tích cực quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để nâng cao chất lượng; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, tích cực phối hợp với địa phương mở các lớp trên cơ sở phát huy thế mạnh của Học viện II với sự hỗ trợ chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thứ hai, trong công tác nghiên cứu khoa phải đẩy mạnh, phát triển nghiên cứu mọi mặt để tổng kết lí luận, nghiên cứu lí luận. Tập trung hướng các đề tài nghiên cứu khoa học mà nội dung phân tích làm sâu sắc công tác lí luận, tổng kết thực tiễn của Đảng. Tích cực phối hợp với các địa phương vùng Nam bộ tham mưu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam bộ. Nâng cao chất lượng nghiên cứu của đề tài các cấp; phối hợp thực hiện tốt các dịch vụ tư vấn khoa học…

  Thứ ba, trong công tác tổ chức - cán bộ Học viện II cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ; thực hiện nghiêm quy định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lí. Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

  Thứ tư, trong công tác tài chính và hậu cần, Học viện II cần tích cực, chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính nâng cao hiệu quả mua sắm; tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình mới; thực hiện tốt chế độ báo cáo, chế độ thông tin trên cơ quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bảo đảm minh bạch thông tin; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động…

  Thứ năm, Học viện II cần tăng cường mở rộng mối quan hệ quốc tế, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế kết nối với đối tác truyền thống của  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Công tác thông tin khoa học cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy… Tạp chí Khoa học chính trị cần tiếp tục duy trì và phát huy thành tích đã đạt được qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, bảo đảm phát hành đủ số lượng, thời lượng và chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đảng, công tác Công đoàn, công tác thanh niên theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tham gia tích vào các hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã tiến hành trao Cờ thi đua Chính phủ cho Học viện II; Cờ thi đua cấp Bộ cho các tập thể, cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân; Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các cá nhân, tập thể đạt Danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2017, 2018); Giấy khen của Đảng ủy Học viện II cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018; Kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Phi Hùng; Ảnh: Hoài Thương, Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 695
  • Tháng hiện tại: 21740
  • Tổng lượt truy cập: 22684639