Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  27/06/2019 08:11 AM


  Sáng ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, với điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 điểm cầu các Học viện trực thuộc. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Vụ chức năng, Viện chuyên ngành. Tại điểm cầu của các Học viện trực thuộc, có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị.

  Hình ảnh trực tuyến từ các điểm cầu trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Tại Hội nghị, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt. Theo đó: (1) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng có nhiều sự nỗ lực, từng bước đi vào nề nếp, tiếp cận một cách toàn diện về nội dung, chương trình của các hệ lớp. Giảng viên lên lớp tích cực đổi mới, vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy, ví dụ sát thực tế, qua đó bài giảng trở nên sinh động, được học viên đánh giá cao. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng tư vấn, đánh giá cho ý kiến, hoàn thiện bài giảng sau khi kết thúc lớp tại học viện; kỷ cương, kỷ luật của lớp học, trách nhiệm của giảng viên được tăng cao. Triển khai có sự thống nhất, đồng bộ các lớp dự nguồn theo sự phân cấp trong việc cập nhật, bồi dưỡng cho các đối tượng cấp huyện, cấp tỉnh. (2) Về công tác nghiên cứu khoa học, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Học viện là một trong những đơn vị tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, các đề tài tổng kết, phân tích kết quả thực hiện Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với thực tiễn đất nước; các chương trình, đề tài lớn về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo về nền tảng, tư tưởng của Đảng đã được triển khai đồng bộ, kết quả nghiên cứu của các đề tài đã tham góp nhiều ý kiến cho công tác xây dựng văn kiện của Đảng; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng, với những chất liệu mới. (3) Về công tác hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, các học viện khu vực cũng rất chủ động trong kí kết hợp tác quốc tế để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, phù hợp với xu thế hiện nay. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã kí thỏa thuận hợp tác, hướng đến thành lập các trung tâm chia sẻ kiến thức, thí điểm đào tạo các lớp Cao cấp lí luận chính trị với những chuyên đề liên quan đến phương pháp, kỹ năng, lãnh đạo quản lí với các giảng viên nước ngoài và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

  Bên cạnh đó, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng đề đến các mặt của công hành chính, hậu cần, đặc biệt là các công việc liên quan đến Kỉ niệm 70 năm Truyền thống Học viện (1949-2019).

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế công tác 06 tháng vừa qua, như ý thức, trách nhiệm công tác tham mưu, còn một số giảng viên chưa chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật, phương pháp sư phạm hạn chế; trong nghiên cứu khoa học còn tồn tại tình trạng đề tài trùng lắp… Đồng chí đề nghị cần khắc phục cách học lí luận chính trị hình thức, đối phó; ứng dụng công nghệ thông tin trong chống sao chép các đề tài, luận văn, luận án.

  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại Học viện II

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự của các Học viện trực thuộc và Vụ chức năng, Viện chuyên ngành đã tập trung thảo luận vào 4 nội dung cơ bản: Một là, đánh giá kết quả của đơn vị qua các mặt hoạt động. Hai là, trong những kết quả đạt được những nội dung nào cần đổi mới mạnh mẽ hơn. Ba là, từ kết quả đạt được, cụ thể hóa các việc cần làm trong 6 tháng cuối năm, đồng thời xác định nguyên tắc giải pháp, sáng kiến mang tính đặc thù của từng đơn vị. Bốn là, thảo luận và quán triệt thành từng tiêu chí cụ thể nội dung: dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo.

  Kết luận Hội nghị, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời làm rõ hơn các ý kiến kiến nghị, đề xuất, thảo luận của các Học viện trực thuộc. Đồng chí cho rằng, các ý kiến thảo luận nhằm góp phần hoàn thiện bản dự thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đặc biệt là cụ thể hóa kết luận của Hội nghị thành phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 647
  • Tháng hiện tại: 21692
  • Tổng lượt truy cập: 22684591