Hội nghị trực tuyến: Sơ kết Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

  07/06/2019 04:45 PM


  Chiều ngày 06/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, các ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Đoàn Thanh niên; Trưởng ban Nữ công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Ban Tổ chức cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thủ trưởng các đơn vị tại Học viện trung tâm và các Học viện trực thuộc. 

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác thi đua - khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh: Các hoạt động thi đua trong 5 năm qua tại hệ thống Học viện luôn bám sát tinh thần “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948 - 11/6/2019); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến chất lượng công tác thi đua - khen thưởng: nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... Tiếp đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị trong hệ thống Học viện cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, phải xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về các đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực.

  PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện đã báo cáo nhanh tình hình thi đua -khen thưởng trong 5 năm, thể hiện ở những điểm chủ yếu sau: Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm đề xuất, kiến nghị kịp thời chỉ đạo thi đua - khen thưởng sát với tình hình thực tế của Học viện, chú trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Bộ Chính trị giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Kịp thời đề xuất văn bản phù hợp với yêu cầu của Trung ương, Chính phủ về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng. Chú trọng sửa đổi Quy chế Thi đua - khen thưởng phù hợp với các nghị định của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

  Trong giai đoạn 2014 - 2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao. Tích cực tham gia tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công trong Chỉ thị số 34-CT/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa và chỉ đạo các trường chính trị đưa nội dung đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

  Đại diện Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao, Học viện Chính trị khu vực II quán triệt thực hiện mỗi cán bộ cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở đơn vị, gắn với việc "Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ đó, tổ chức phát động các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Chính vì vậy, phong trào ở Học viện Chính trị khu vực II luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung của Học viện, tạo sức lan tỏa lớn, ngày càng khẳng định vị thế của Trường Đảng miền Nam.

  Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu tham dự đều nhất trí với bản báo cáo tổng kết và nhấn mạnh đến các vấn đề: cần nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, viên chức về vai rò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, minh bạch, kịp thời, công khai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Hội nghị trực tuyến kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:7
  • Hôm nay: 157
  • Tháng hiện tại: 12756
  • Tổng lượt truy cập: 22505823