Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II

  18/02/2019 03:40 PM


  Sáng 18/02/2019, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo của Học viện đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực II.

  Dự buổi làm việc có các đồng chí: PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lí đào tạo; PGS, TS. Lê Văn Lợi - Vụ trưởng Vụ Quản lí khoa học; TS. Hoàng Anh Hoàng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân - Phó Chánh Văn phòng Học viện đại diện phía Nam; TS. Trần Văn Thắng - Chánh Thanh tra Học viện; TS. Phạm Thị Thành - Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực II và đại diện Ban Cán sự các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.

  Trước khi bắt đầu buổi làm việc, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên, thủ trưởng các đơn vị của Học viện Chính trị khu vực II và đại diện Ban Cán sự các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung đã tiến hành dâng hoa báo công trước tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực II.

  Tại buổi làm việc, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác của Học viện Chính trị khu vực II trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2019; một số thông tin đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đồng thời, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn kiến nghị với đồng chí Bí thư Trung ương Đảng một số vấn đề: Tăng số lượng đào tạo cao cấp lí luận chính trị; giao chủ trì chương trình đào tạo cử nhân chính trị và cao học; giao một số lớp hệ không tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh; cho phép tuyển dụng nhân sự để chuẩn bị lực lượng giảng dạy trong thời gian tới…

  TS. Trần Minh Tâm - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, đại diện toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực II phát biểu và kiến nghị với đồng chí Bí thư Trung ương Đảng ba nội dung cơ bản: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần có giải pháp tạo điều kiện cho Học viện Chính trị khu vực II phát huy cơ sở vật chất; tăng nguồn kinh phí để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học; tạo điều kiện cho Học viện Chính trị khu vực II đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

  Phát biểu tại buổi làm việc, nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đã gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực II những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Học viện Chính trị khu vực II đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là trong đào tạo Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc cần quan tâm và thực hiện tốt hơn tính hệ thống trong điều hành, quản lí và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lí, thông qua đó để thông tin nhanh, kịp thời và tiết kiệm chi phí…

  Đối với Học viện Chính trị khu vực II, thời gian tới, cần tiếp tục xác định ưu tiên nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng phải lấy học viên và giảng viên làm trung tâm; tăng cường việc dự giờ để đánh giá năng lực giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực II cần đẩy mạnh triển khai các đề tài, đề án gắn với thực tiễn địa phương trên địa bàn đứng chân; đồng thời, chắt lọc những kết quả nghiên cứu khoa học gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tập hợp ý kiến đóng góp cho quá trình xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng, xây dựng chính sách của Nhà nước. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II chỉ đạo triển khai thực hiện các báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)…

  GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Học viện Chính trị khu vực II về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng. Đồng chí mong rằng, Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, thực hiện quy hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện dạy và học tại Học viện Chính trị khu vực II. Thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường sự phân cấp và nâng cao tính tự chủ đối với các Học viện khu vực, do vậy, Học viện Chính trị khu vực II cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực II, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, gửi lời chúc “sức khỏe, hạnh phúc, thành công” tới đồng chí Bí thư Trung ương Đảng cùng các thành viên trong Đoàn công tác.

  Nhân dịp này, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã phát động phong trào thi đua năm 2019 của Học viện Chính trị khu vực II. Theo đó, phong trào thi đua năm 2019 của Học viện Chính trị khu vực II bám sát chủ đề và nội dung phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, đó là: Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đặc biệt, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng gắn thiết thực với chào mừng 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (1949-2019), với tên gọi: “Tự hào tiếp nối truyền thống 70 năm Trường Đảng miền Nam”.

  Tiếp đó, TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II phát động Cuộc thi 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng 70 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cũng là 70 năm xây dựng và trưởng thành của trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II.

  Trong những ngày đầu năm mới, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn cán bộ lãnh đạo của Học viện đến thăm và làm việc là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Học viện Chính trị khu vực II quyết tâm thực hiện tốt nhất công việc ở từng vị trí công tác.

  Buổi làm việc kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Phi Hùng; Ảnh: Khắc Hiếu, Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:60
  • Hôm nay: 278
  • Tháng hiện tại: 15136
  • Tổng lượt truy cập: 22488142