Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  25/01/2019 02:43 PM


  Sáng ngày 24/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 04 điểm cầu tại các Học viện khu vực trực thuộc.

  Dự Hội nghị có: đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện. Tại điểm cầu của các Học viện trực thuộc, có sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị; lãnh đạo các trường chính trị.

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo khái quát kết quả các mặt công tác của Học viện năm 2018. Đồng chí nhận định, trong năm 2018, các công việc được triển khai đồng bộ trên các mặt, với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Học viện, từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong các hoạt động, như: tăng cường quản lí hệ thống trong toàn Học viện, tăng cường phân cấp, phát huy tính năng động sáng tạo của các đơn vị từ Học viện trung tâm đến các Học viện khu vực; tập trung đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung nền tảng tư tưởng lí luận, xây dựng những luận cứ khoa học cho việc bổ sung, hoàn thiện nền tảng chủ nghĩa Mác, nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác các trường chính trị có nhiều khởi sắc; công tác hợp tác quốc tế ngày thể hiện tính chuyên nghiệp; công tác thanh tra có nhiều kết quả đáng chú ý trong việc tăng cường kỉ cương, kỉ luật…

  Đánh giá những kết quả đạt trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, là do sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; sự đoàn kết nhất chí của cán bộ, công chức, viên chức; sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự phối hợp với các trường chính trị và địa phương trong cả nước.

  Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2019 kỉ niệm 70 năm thành lập Học viện và Đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy, Học viện tiếp tục đẩy mạnh quản lí hệ thống; thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, kĩ năng, phương pháp bài giảng; tiếp tục đa dạng hóa hình thức thi, đánh giá; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương; triển khai xây dựng chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2019 - 2030, tầm nhìn đến 2045…

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương kết quả và thành tích của Học viện trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện tiếp tục được đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp gắn với đổi mới quản lí, đánh giá, tăng cường kỉ cương, kỉ luật; đẩy mạnh đào tạo các chức danh, tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; công tác nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu lí luận chính trị được coi trọng, thúc đẩy, phục vụ công tác đào tạo cán bộ, cung cấp các luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Bên cạnh những thành tích nổi bật đã đạt được, đồng chí đề nghị Học viện phải thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bất cập trên các mặt hoạt động để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

  Về phương hướng năm 2019, đồng chí cho rằng: cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới giảng dạy, đào tạo cán bộ; hoàn thiện nội dung, chú trọng rèn luyện, khắc phục bệnh lười học, học qua loa, đại khái; đầu tư thích đáng cho nghiên cứu khoa học; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

  Cũng tại Hội nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng danh hiệu Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc năm 2018. Học viện Chính trị khu vực II đã đạt Danh hiệu cờ thi đua cấp bộ; 04 đơn vị đạt danh hiệu cờ thi đua cấp bộ - "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018" : Khoa Lịch sử Đảng, Khoa Chính trị học, Ban Tổ chức - Cán bộ, Phòng Tổng hợp và công tác Đảng - Đoàn thể.

  Thay mặt lãnh đạo Học viện, đồng chí Phạm Duy Bắc - Phó Giám đốc đã phát động phong trào thi đua năm 2019, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đồng chí mong rằng, năm 2019 sẽ là năm thực hiện thống nhất cao hơn, quản lí hệ thống trong Học viện và hệ thống các trường chính trị cả nước, từ đó sẽ gặt hái được nhiều thành công.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Bích Cần, ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 405
  • Tháng hiện tại: 12502
  • Tổng lượt truy cập: 22465829