Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  29/12/2018 05:43 PM


  Sáng ngày 28/12/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  Dự Hội nghị, Về phía Học  viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Thị Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện. 
  Về phía Học viện II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Học viện II.

  Tại Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã nêu khái quát kết quả các mặt công tác trong năm 2018, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 

  Cụ thể: Trong năm 2018, Học viện II được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu trọng tâm: “Dân chủ - Sáng tạo - Đồng bộ - Chất lượng”, tăng cường kỉ luật, kỉ cương; đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện II tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và cũng là năm Học viện II thực hiện đổi mới khung chương trình đào tạo. Với quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, Học viện II đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. PGS, TS. Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2019 là năm tiếp tục đổi mới về công tác quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; là năm thực hiện nhiệm vụ giáo dục với tinh thần mới, khí thế mới nhằm nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động… Trước trách nhiệm lớn lao đó, tập thể  cán bộ, công chức, viên chức Học viện II sẽ đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS. TS. Lê Quốc Lý chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Học viện II đã đạt được trong năm 2018 trên mọi mặt công tác; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế; chất lượng đào tạo được đánh giá khách quan và nâng lên rõ rệt, đặc biệt đã hoàn thành tốt công tác đổi mới khung chương trình đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học đã có nhiều khởi sắc; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lí; xây dựng có hiệu quả môi trường sư phạm lành mạnh.
  PGS, TS. Lê Quốc Lý nhấn mạnh: Năm 2019 là năm Học viện II tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và cũng là năm Học viện II cần tích cực đẩy mạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy. Trọng trách và vị thế mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện II phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để triển khai hoàn thành kế hoạch công tác. Đồng chí đề nghị: (1) Đối với công tác đào tạo cao cấp lí luận chính trị, Học viện II cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài ra, Học viện II cần chủ động thực hiện tốt các hệ đào tạo như: cử nhân chính trị văn bằng 2, chương trình cao học; (2) Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Học viện II cần tiếp tục phát huy thế mạnh ở nguồn nhân lực nghiên cứu dồi dào, tập trung hướng các đề tài nghiên cứu khoa học vào nội dung phân tích, làm sâu sắc công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng; (3) Đối với công tác tổ chức - cán bộ, Học viện II cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, lấy kết quả công việc làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ, gắn vấn đề đánh giá cán bộ, viên chức với đánh giá thi đua; xây dựng đề án đánh giá chất lượng đào tạo với tiêu chí phù hợp với quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đặc thù của Học viện II.
  Phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2018, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, PGS, TS. Lê Quốc Lý tin tưởng trong năm 2019, Học viện II sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày.

   

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 165
  • Tháng hiện tại: 12704
  • Tổng lượt truy cập: 22438288