Báo cáo thời sự định kì tháng 12/2018

  04/12/2018 03:39 PM


  Thực hiện Kế hoạch tháng 12/2018, sáng ngày 03/12, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức buổi Báo cáo thời sự cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.

  Nội dung buổi Báo cáo thời sự bao gồm 02 chủ đề. Thứ nhất: quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 (Quy định số 08) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, do TS. Phạm Đình Đạt - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện; nguyên Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II báo cáo. Thứ hai, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 (Nghị quyết số 36) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và tình hình biển Đông Việt Nam hiện nay do Đại tá Đặng Anh Cự - Chính ủy Trung tâm Quốc phòng 5, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng báo cáo.

  Đối với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, TS. Phạm Đình Đạt đã giới thiệu khái quát nội dung cơ bản của Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Báo cáo Quy định số 08, TS. Phạm Đình Đạt đi sâu phân tích 3 nội dung: (1) Sự cần thiết, khách quan của việc ban hành, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 08; (2) Mục đích, yêu cầu của Quy định số 08; (3) Các điều quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

  Đối với sự cần thiết, khách quan của việc ban hành, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 08, TS. Phạm Đình Đạt khẳng định: Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam nói chung và đối với sự nghiệp đổi mới nói riêng, là nhân tố tiên quyết đến sinh mệnh chính trị của Đảng, đến thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương pháp giáo dục đạo đức, một trong những phẩm chất cần có của người cách mạng. Sự nêu gương là một trong những giải pháp có ý nghĩa thiết thực nhất, trực tiếp nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất, được Đảng ta kế thừa biện chứng trong kho tàng tư tưởng lịch sử của nhân loại, của dân tộc.

  TS. Phạm Đình Đạt nhấn mạnh, mục đích của Quy định số 08 nhằm góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đồng thời, giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đó là, việc xây dựng Quy định số 08 phải nhìn thẳng vào sự thật, tập trung vào việc khắc phục hạn chế, yếu kém, gây bức xúc do một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu. Nội dung nêu gương của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải ngang tầm với vai trò, trách nhiệm được giao. Quy định vừa khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình hiện nay, đúng tầm với quy định của Ban Chấp hành Trung ương, bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Tiếp đó, TS. Phạm Đình Đạt đã phân tích, làm rõ nội dung một số điều trong Quy định số 08 như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện, nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, hối lộ…

  Đối với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Đại tá Đặng Anh Cự cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động, toàn diện. Kinh tế biển, các vùng biển, ven biển đang trở thành động lực phát triển đất nước; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển được cải thiện. 

  Đồng chí phân tích, theo Nghị quyết số 36, dự báo trong thời gian tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại biển Đông. Ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển với bảo tồn biển trở thành xu thế chủ đạo. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức.

  Trước thực trạng đặt ra, Đại tá Đặng Anh Cự đã nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản trong Nghị quyết số 36, đó là: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học - công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển; đẩy mạnh giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển.

  Buổi báo cáo thời sự kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 48
  • Tháng hiện tại: 10924
  • Tổng lượt truy cập: 22434236