Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

  29/11/2018 03:07 PM


  Sáng ngày 27/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

  Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Lê Thái - Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương; PGS, TS. Hoàng Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của Học viện I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Tại Hội nghị, PGS, TS. Hoàng Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã trình bày tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã làm rõ những kết quả nổi bật của hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2018, như góp phần đổi mới và hoàn thiện khung chương trình, nội dung đào tạo và phương pháp quản lí đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của toàn bộ hệ thống học viện; tăng cường năng lực nghiên cứu giảng dạy của đội ngũ, cán bộ giảng viên, nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị; củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa các đối tác; phát huy hiệu quả nguồn lực góp phần tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ hợp tác quốc tế… Kết quả đạt được trên là do sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành trung ương; dựa trên cơ sở chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện và vai trò tích cực, chủ động trong tổ chức, thực hiện của các Học viện trực thuộc;… Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh những thực trạng bất cập, khó khăn, thách thức và nguyên nhân hạn chế, như công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch còn chưa hiệu quả, hạn chế trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch; chiến lược hợp tác quốc tế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy tính tích cực của các học viện trực thuộc còn chưa bài bản, hiệu quả; kinh phí cho hoạt động còn hạn hẹp; năng lực ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế còn hạn chế, bất cập… Đồng chí mong muốn, đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiên, đề xuất phương án hiệu quả nhất trong việc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới theo Quy chế quản lí thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và quán triệt, hướng dẫn thực hiện Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện và định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019.

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về kết quả, hiệu quả triển khai các mặt công tác hợp tác quốc tế của Học viện trong năm 2018; phân tích, đánh giá khách quan những kết quả tích cực đạt được; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động hợp tác quốc tế trong những năm tiếp theo.

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Lê Thái, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của Trung ương trong các hoạt động hợp tác quốc tế. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Học viện trong năm 2018 và đề nghị các Học viện trực thuộc khắc phục khó khăn để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quán triệt quan điểm của Đảng về hợp tác quốc tế của Học viện nói riêng, cũng như công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung.

  Kết luận Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo đánh giá cao kết quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện và các học viện trực thuộc trong công tác đối ngoại năm 2018. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra các vấn đề đang tồn tại yếu kém, hạn chế như công tác xây dựng kế hoạch còn chậm, nhiều hoạt động của các đơn vị còn trùng lắp, chưa đúng quy định; tư duy cơ chế hoạt động hợp tác quốc tế chưa theo kịp tình hình thực tiễn… Vì vậy, đồng chí yêu cầu công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện trong thời gian tới phải được quan tâm, chú trọng, cần ban hành mới quy chế hợp tác quốc tế, bảo đảm tính hệ thống, tính chủ động.

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo yêu cầu bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời kì đổi mới, trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng, tích cực đổi mới về nhận thức và các hoạt động đối ngoại theo hướng chú trọng hiệu quả, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và bản sắc của Học viện góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chiến lược của Học viện là đào tạo và nghiên cứu khoa học lí luận phục vụ công tác đào tạo cán bộ…

  Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Bích Cần

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 59
  • Tháng hiện tại: 10935
  • Tổng lượt truy cập: 22434247