Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Chính trị khu vực II theo hình thức trực tuyến

  08/09/2021 02:05 PM


  Chiều ngày 07/9/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) của Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo 35 nhằm đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (theo hình thức trực tuyến).

  Tham dự cuộc họp có PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện – Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Chủ trì cuộc họp; PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 ; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện – Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35; TS. Nguyễn Đình Phong - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 cùng toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực II. (tại các điểm cầu của mỗi cá nhân)

  Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Đình Phong đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong 9 tháng qua (từ tháng 01 đến tháng 9/2021), nêu rõ những thành tựu, những nhiệm vụ chưa thực hiện được vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đề xuất phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ trong quý VI/2021 và chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động của năm 2022.

  Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng yêu cầu cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề: Phương án tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW giữa các đơn vị trong khu vực Đông Nam bộ và phối hợp tổ chức Hội thảo cấp Bộ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn các tỉnh/thành vùng Đông Nam bộ hiện nay”, đã bị hoãn lại do tình hình dịch bệnh COVID-19, dự kiến chuyển qua Quý IV/2021; Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW tới học viên các hệ lớp tại Học viện, đặc biệt là các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung sẽ khai giảng vào ngày 09/9/2021 theo hướng thành lập Facebook hoặc Fanpage của mỗi lớp để triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng; Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài tự luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với chủ đề cụ thể hằng tháng hoặc hằng quý với cơ cấu, thể lệ, giải thưởng rõ ràng để thu hút sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động và toàn thể học viện tại Học viện; có kế hoạch tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, vận dụng nội dung của 02 cuốn sách do Nhà xuât bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu: Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch triển khai xây dựng Studio làm cơ sở xây dựng kênh YouTube nhằm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào cuối năm 2021; Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng viết bài, kỹ năng để nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tiễn đặt ra; Tham gia đóng góp ý kiến vào Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng.

  Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo 35 – Học viện Chính trị khu vực II diễn ra theo hình thức trực tuyến

  Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban - Chủ trì cuộc họp, các đồng chí Phó Trưởng ban, các thành viên khác của Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp ý tại cuộc họp, tập trung vào những nhiệm vụ có tính cấp bách như việc giới thiệu, nghiên cứu, tuyên truyền, vận dụng 02 cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư; vấn đề xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW đối với các lớp cao cấp lý luận hệ tập trung chuẩn bị vào năm học mới 2021 -  2022; vấn đề triển khai các bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng...; nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục triển khai thành công kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2021.

  Phát biểu tổng kết cuộc họp, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những phát biểu tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm đến từ các thành viên của Ban Chỉ đạo 35. Đồng chí nhấn mạnh: Đổi mới trong phương pháp tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh sinh hoạt chuyên đề, Học viện cần tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc từ cấp Học viện đến đơn vị; tổ chức hoạt động chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tháng và phổ biến, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao tính Đảng cho cán bộ, đảng viên. Để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện sẽ tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị và đưa ra yêu cầu cụ thể hơn lồng ghép trong đánh giá, bình xét cuối khóa. Xác định vấn đề nghiên cứu để đặt hàng các nhiệm vụ khoa học; xây dựng cơ chế khuyến khích hợp lý để các nhà khoa học tham gia nghiên cứu bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả. Xây dựng đội ngũ và mạng lưới tuyên truyền gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện, đông đảo học viên các hệ đào tạo. Bên cạnh đó, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, cần bổ sung những ấn phẩm, tài liệu liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kho dữ liệu tại Trung tâm Thông tin khoa học; chủ động đăng tải nhiều bài viết, dẫn các bài đăng có giá trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng trên Cổng Thông tin điện tử và Tạp chí Khoa học chính trị của Học viện.

  Bộ phận Thư ký của Ban Chỉ đạo đã ghi chép đầy đủ và sẽ tham mưu thành Kết luận cuộc họp, trình ký duyệt và ban hành làm cơ sở tổ chức thực hiện ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

  Cuộc họp kết thúc vào chiều cùng ngày./.

  Tin: Hà Phương; ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 1805
  • Tháng hiện tại: 33633
  • Tổng lượt truy cập: 88644