Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”

  13/01/2020 02:42 PM


  Sáng ngày 10/01/2020, tại Học viện Chính trị khu vực II, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu đề tài: “Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”.

  Dự buổi nghiệm thu, về phía Hội đồng có GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - Chủ tịch Hội đồng; GS, TSKH. Đào Trí Úc, Viện Chính sách công và pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong Hội đồng đánh giá và nghiệm thu.

  Toàn cảnh Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước: "Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách"

  Về phía Ban Chủ nhiệm Đề tài có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Chủ nhiệm Đề tài; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Thư ký Đề tài.

  Trong Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài trình bày trước Hội đồng, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai đã nhấn mạnh: Hệ thống chính trị Việt Nam là chỉnh thể các tổ chức, tồn tại và hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, Nhân dân làm chủ”. Quyền lực thực chất là của Nhân dân. Nhân dân ủy quyền cho các thiết chế trong hệ thống chính trị sử dụng quyền lực đó phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội nên không thể tránh khỏi sự lạm quyền, lộng quyền nếu thiếu đi sự kiểm soát quyền lực. Do đó, kiểm soát quyền lực đối với toàn bộ các thiết chế trong hệ thống chính trị là yêu cầu tất yếu, khách quan. Từ cơ sở lý luận và thực trạng về kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam cũng như một số mô hình kiểm soát quyền lực của các nước trên thế giới (Mỹ, Anh, Pháp), Đề tài đề xuất một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam: Việc kiểm soát quyền lực chỉ có thể hiệu quả khi dùng quyền lực để kiểm soát quyền lực; muốn kiểm soát quyền lực người dân phải có thông tin và được Nhà nước hỗ trợ trong việc tiếp cận công lý; kiểm soát quyền lực phải vừa bảo đảm dân chủ, vừa bảo đảm sự an toàn cho quốc gia.

  GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận 

  Trung ương - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài 

  Tại buổi nghiệm thu, các ý kiến đóng góp đã nêu rõ: Đề tài có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn, gắn với Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là công trình có tính chất tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công phu, có nhiều điểm mới, có tính đặc thù riêng so với các công trình khác. Đề tài đã khái quát được tình hình, tận dụng được các kết quả nghiên cứu trước đây, cho thấy một bức tranh chung, cụ thể, toàn diện về kiểm soát quyền lực nhà nước và trong hệ thống chính trị. Những kiến thức, luận cứ có tính chất nền tảng, đánh giá được thực trạng của cơ chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị một cách đầy đủ, toàn diện.

  Về phương hướng và giải pháp, Đề tài đã tập trung vào nội dung kiểm soát quyền lực của Đảng, kiểm soát quyền lực của Nhà nước, trong đó đề cao việc xây dựng thể chế và thiết chế kiểm soát quyền lực cũng như vai trò của người đứng đầu. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nhấn mạnh, hệ thống cơ quan tư pháp mang yếu tố sống còn trong kiểm soát quyền lực, sâu xa hơn, kiểm soát quyền lực phải là người dân, hệ thống báo chí.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  - Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu 

  Kết thúc buổi nghiệm thu, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Đồng chí phát biểu, Đề tài cơ bản hoàn thành đúng thời hạn, hoàn thành các sản phẩm theo Hợp đồng. Đồng chí đề nghị: Ban Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng quan và báo cáo kiến nghị; cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn hệ thống kiến nghị; hoàn thiện sản phẩm để báo cáo kết quả cuối cùng.

  Sau khi họp kín, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất và công bố kết quả nghiệm thu của Đề tài đạt loại xuất sắc.

  Buổi nghiệm thu kết thúc sáng cùng ngày./.

   

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 1016
  • Tháng hiện tại: 3171
  • Tổng lượt truy cập: 22695570