Ngày 17/10/2018, Đoàn công tác của Đại học Utara Malaysia do PGS, TS. Zainal Amin Ayub - Trưởng khoa Luật làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II). Mục đích của chuyến thăm và làm việc nhằm phát triển quan hệ hợp tác giữa Học viện II và Đại học Utara; đồng thời tăng cường nghiên cứu, trao đổi học thuật về các lĩnh vực luật học, chính trị học và triết học.

Sáng ngày 13/12/2017, đoàn cán bộ của Viện Phát triển nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI) do Ông Oh Dong-ho - Chủ tịch Viện Phát triển nhân lực quốc gia Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II

Chiều ngày 15/9/2017, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Mã Kim Thư - Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

Chiều ngày 21/06/2017, bà Lorri Forman, đại diện Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II).

Sáng ngày 13/6/2017, đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc do GS. Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II). Mục đích của chuyến thăm và làm việc nhằm phát triển quan hệ, hợp tác giữa Học viện II và Học viện Hành chính Thượng Hải trong công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Chiều ngày 24/04/2017, đoàn nghiên cứu thực tế lớp Bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ Lào do TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lí làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II.

Sáng ngày 12/01/2017, Đoàn đại biểu cấp cao của Đại sứ quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh do bà Nadia Krivetz – Tham tán Chính trị, đại diện Đại sứ quán Australia làm trưởng đoàn; bà Nguyễn Ánh Nguyệt – Cán bộ Chính trị cấp cao và đại diện Tổng lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực II.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1