Vụ Hợp tác quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

  01/12/2021 10:20 AM


  hcma.vn - Ngày 30/11/2021, Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1981-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Hợp tác quốc tế 

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại buổi Lễ.

  Dự buổi Lễ có các đồng chí: GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, PGS,TS Dương Trung Ý; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Văn Sáu, PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện; đại diện lãnh đạo các Học viện trực thuộc, các đơn vị  chức năng, các viện chuyên ngành thuộc Học viện. Về phía Vụ Hợp tác quốc tế, dự Lễ có tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, các thế hệ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế qua các thời kỳ.

  Dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện diện của hơn 30 đại biểu quốc tế là các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương.

  Đại sứ Lào tại Việt Nam trao tặng Huân chương hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Vụ Hợp tác quốc tế

  Báo cáo tại Lễ kỷ niệm, PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, đã khái quát kết quả nổi bật trong suốt chặng đường 40 xây dựng và phát triển của đơn vị.

  Trong 40 năm qua, Vụ Hợp tác quốc tế đã góp phần trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên mọi phương diện, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp (bao gồm bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược), nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách.

  Vụ đã tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác về giáo dục và bồi dưỡng với các đối tác quốc tế, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, đào tạo, quản lý đào tạo, kỹ năng, phương pháp đào tạo và đổi mới khung chương trình đào tạo, được cập nhật theo hướng hội nhập, hiện đại, bản sắc, phát triển. Thông qua các chương trình đào tạo dài hạn (đại học, thạc sỹ và tiến sỹ), bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài, trong đó có Lào, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Australia, New Zealand, Thụy Điển, Singapore... công tác hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện, cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan Trung ương và các địa phương.

  Tính từ năm 2015 đến nay, Học viện đã ký kết hơn 30 dự án hợp tác với các đối tác quốc tế, tiêu biểu như: Dự án biên dịch tư tưởng Hồ Chí Minh và bộ Từ điển Hồ Chí Minh học sang tiếng Lào; Dự án nghiên cứu chung về nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào; Dự án nghiên cứu chung về Chương trình trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn Việt Nam (DEEP) với KOICA (Hàn Quốc); Dự án nâng cao năng lực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với JICA (Nhật Bản).

  Với những thành tích đã đạt được, tại Lễ kỷ niệm, Vụ Hợp tác quốc tế vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi Lễ

  Phát biểu chia vui và chúc mừng những thành tích của Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong 40 năm qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của Vụ Hợp tác quốc tế, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công chức của Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện. Qua đó góp phần giúp Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; khẳng định vị thế, uy tín, vai trò của Học viện. 

  Nhấn mạnh định hướng chiến lược và tầm nhìn của công tác hợp tác quốc tế trong bối cảnh mới, gắn với trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung, cao cấp cho hệ thống chính trị Việt Nam và các nước bạn, cũng như trong nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Học viện, công tác hợp tác quốc tế cần bám sát và phục vụ việc hiện thực hoá được mục tiêu, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

  Trong đó, để thực hiện tốt yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trên các phương diện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng, phương thức đào tạo, chú trọng đào tạo gắn với chức danh; cũng như trong cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước, với nguyên tắc lấy nguồn lực bên ngoài phục vụ bên trong, Vụ Hợp tác quốc tế cần tăng cường xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp, hiệu quả nhất giữa Học viện với các tổ chức quốc tế, các đối tác trong và ngoài nước.

  Để tham mưu và đẩy mạnh hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới Vụ Hợp tác quốc tế cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng am hiểu kiến thức nền về các lĩnh vực hoạt động của Học viện, thấm sâu tinh thần đổi mới, tính đồng bộ, ưu tiên, trọng tâm trong thực thi nhiệm vụ trong từng giai đoạn và trong cả nhiệm kỳ.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng với 40 năm truyền thống và những thành tích đã đạt được, các cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế sẽ kế tục sự nghiệp của các thế hệ trước, viết tiếp trang sử tự hào, đưa Vụ Hợp tác quốc tế thực sự trở thành một cơ quan tham mưu chuyên nghiệp và hiệu quả trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, qua đó giúp Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần hiện thực hoá mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước. 

  Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Hợp tác quốc tế. Đại sứ Lào tại Việt Nam, trao tặng Huân chương hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Vụ vì có nhiều đóng góp vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cho nước Lào trong nhiều năm qua.

  Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Dẫn tin từ hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1