Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

  19/06/2019 09:23 AM


  Thực hiện Công văn số 829-CV/HVCTQG ngày 10/6/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phối hợp đón Đoàn cán bộ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng ngày 18/6, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Đoàn cán bộ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do GS. Lưu Hải Đào - Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Ban Nghiên cứu giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Nghiên cứu giảng dạy xây dựng Đảng, Học viện Chủ nghĩa Mác, Ban Nghiên cứu giảng dạy xã hội và văn minh sinh thái, Ban Nghiên cứu giảng dạy triết học, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế.

  Tiếp và làm việc với Đoàn có TS. Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cùng đại diện lãnh đạo khoa Triết học, khoa Kinh tế chính trị, khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ban Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế.

  Phát biểu chào mừng, TS. Phan Công Khanh thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II vui mừng được đón Đoàn cán bộ Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm và làm việc. TS. Phan Công Khanh đã giới thiệu khái quát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực II.

  Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề: Đảng Cộng sản Việt Nam đã ứng phó với những tác động, thách thức đến từ kinh tế thị trường, các trào lưu tư tưởng phương Tây, logic tư bản, xã hội thông tin hóa trong bối cảnh hiện nay. Tiếp theo, TS. Phạm Đình Đạt - Giảng viên cao cấp Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận về những tác động, thách thức đến từ các trường phái, trào lưu tư tưởng phương Tây đối với sự phát triển của Việt Nam. Đồng thời, TS. Phạm Đình Đạt nêu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo: luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của đất nước. Đường lối, chủ trương chính sách của Đảng luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo quy Luật khách quan. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân làm giàu chính đáng, được thụ hưởng các thông tin lành mạnh, khắc phục những tin tức độc hại.

  Cũng trong buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Điển - Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực II đã trình bày tham luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và nhấn mạnh: đây là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; có sự quản lí của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Sau hai giờ trao đổi trên tinh thần cởi mở, hợp tác hữu nghị, GS. Lưu Hải Đào cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị của Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II và mong muốn hai bên có thể kết nối, trao đổi đoàn với những chủ đề, vấn đề liên quan, góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển.

  Buổi làm việc kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin và ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 234
  • Tháng hiện tại: 234
  • Tổng lượt truy cập: 15409