Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập Học viện của Học viện Chính trị khu vực II

  05/04/2018 12:00 AM


  Chiều ngày 2/4/2014, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Học viện.

  Chiều ngày 2/4/2014, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Học viện.
  Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS. Võ Thị Mai - Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương; PGS, TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Thông tin khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS. Vũ Thị Thanh Xuân – Phó Chánh Văn phòng thường trực tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  Về phía Học viện II có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám đốc; Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị.


  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II thay mặt lãnh đạo Học viện II phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm thành lập Học viện II. Đồng chí nhấn mạnh: Gần 70 năm xây dựng và phát triển đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vinh dự và tự hào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực II đã luôn phấn đấu, thi đua giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo gắn với vị thế, trách nhiệm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội ở khu vực Nam bộ.
  Tiếp nối truyền thống đó, trong những năm qua, Học viện II đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều mặt hoạt động, khắc phục một phần bệnh nể nang, hình thức nhằm hướng đến kỉ niệm 70 năm thành lập Học viện.
  Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.
  Năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt thực hiện sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm cả nước quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
  Cùng với toàn hệ thống Học viện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm thành lập, với trọng tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Học viện II đã xây dựng Kế hoạch số 97/KH-HVCTKVII về việc tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Chính trị khu vực II.
  Để hoàn thành Kế hoạch tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện II và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo hiệu ứng tích cực, động viên, khích lệ tinh thần lao động, học tập và rèn luyện lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập, Học viện II phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị trên tất cả các mặt hoạt động.
  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đoàn kết sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
  Đồng chí tin tưởng rằng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm thành lập Học viện II sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và để lại nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển của Học viện.
  Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, đồng chí Cao Thanh Triều lớp A87 thay mặt cho học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung tại Học viện II bày tỏ niềm xúc động và nhiệt liệt chào mừng, hưởng ứng lễ phát động. Để phong chào thi đua lập thành tích đạt kết quả tốt đồng chí xin hứa sẽ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn lí luận, phẩm chất đạo đức để xứng đáng với cơ quan, đơn vị và niềm tin của thầy, cô giáo. Đồng chí cũng bày tỏ sự thống nhất cao và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ kỉ cương, nội quy, quy chế của Học viện để góp phần xây dựng và phát huy truyền thống quý báu của trường Đảng mang tên Bác Hồ.
  Tại Lễ phát động thi đua, Ban Giám đốc Học viện II đã gặp mặt Ban cán sự các lớp cao cấp lý luận chính trị để quán triệt việc triển khai, thực hiện Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định ứng xử văn hóa và Nghị quyết số 13 – NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS, TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là một trong những nội dung thiết thực để hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đảng miền Nam – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  Lễ phát động kết thúc chiều cùng ngày./.
  Tin: Huyền Chang
  Ảnh: Khắc Hiếu