Báo cáo thời sự định kì: Tình hình an ninh, quốc phòng của Việt Nam và thế giới

  05/04/2018 12:00 AM


  Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018, sáng ngày 02/04/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kì cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị tập trung tại Học viện II.

  Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018, sáng ngày 02/04/2018, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kì cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị tập trung tại Học viện II.


  Buổi báo cáo thời sự có chủ đề: “Tình hình an ninh - quốc phòng của Việt Nam và thế giới”, do Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 báo cáo.
  Nhận diện về tình hình an ninh - quốc phòng thế giới thời gian qua, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho rằng, bên cạnh gam màu sáng, cục diện chính trị - quân sự thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó dự đoán. Các nước lớn tiến hành điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược gay gắt, từ đó, tình hình an ninh - quốc phòng quốc tế chuyển biến khó lường, tác động sâu sắc đến chiến lược an ninh - quốc phòng của các nước trên thế giới.
  Tình hình an ninh - quốc phòng trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp là do sự thay đổi người đứng đầu ở các quốc gia lớn. Trung tướng Phạm Văn Dỹ đã có sự phân tích khái quát như sau: (1) Về quan hệ giữa các nước lớn trong thời kì Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền; (2) Về cục diện chính trị - quân sự khu vực Trung Đông; (3) Afghanistan - điểm nóng khó có hồi kết; (4) Về diễn biến đầy kịch tính và khó đoán trong cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
  Tình hình an ninh, quốc phòng thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khủng hoảng chính trị diễn ra ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; diễn biến phức tạp trên biển Đông… đã tác động không nhỏ đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
  Trước bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước vẫn kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động trong đánh giá, dự báo, xử lí đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vì vậy, để phát huy tốt tiềm lực quốc phòng, yếu tố quan trọng nhất hiện nay là phải  xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất kĩ thuật, hiện đại cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…


  Kết thúc buổi nghe báo cáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung tại Học viện II đã được Trung tướng Phạm Văn Dỹ giới thiệu một số hình ảnh hoạt động, tập luyện của các chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đây, có thể thấy, đó chính là những minh chứng sinh động về tinh thần, ý chí sắt đá của các chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững biên giới, lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Việt Nam; đồng thời, phản ánh sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam đã, đang và dần từng bước hiện đại để đáp ứng đòi hỏi phức tạp của tình hình thực tế./.
  Tin: Huyền Chang
  Ảnh: Khắc Hiếu