Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng”

  18/06/2019 11:24 AM


  Ngày 14/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực II và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của tổ chức đoàn trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng”.

  Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

  Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bí thư các Tỉnh đoàn khu vực phía Nam; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực cùng gần 200 đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

  Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ công nghệ thông tin, trong đó có các hoạt động trên Internet như mạng xã hội đã và đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm tuyên truyền các thông tin xấu, độc hại chống đối Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam cũng như công cuộc đổi mới của đất nước ta. Bên cạnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trên các diễn đàn cũng như phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch ở hầu khắp các cấp, ngành vẫn còn những hạn chế, bất cập. Yêu cầu  bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay ngày càng cấp thiết, cần có sự tham gia của tất cả các tổ chức, đoàn thể trong toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội; trong đó vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên có ý nghĩa quan trọng, nòng cốt.

  Hội thảo khoa học: “Vai trò của tổ chức đoàn trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng” có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường nhận thức, bồi dưỡng lý luận chính trị, thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đoàn viên thanh niên.

  Phát biểu tại hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên đối với việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng được thể hiện qua việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về bản chất khoa học, cách mạng, vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tập hợp, giáo dục đoàn viên tìm hiểu những giá trị, những nguyên lý bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, biết vận dụng những tri thức vào thực tiễn học tập và công tác. Tổ chức Đoàn thanh niên cần xây dựng và thực hiện đa dạng phong trào, các cuộc vận động, tuyên truyền trong thực tiễn một cách thiết thực và hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên, nhất là hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên.

  Trao đổi về kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, đồng chí Trần Hữu cho biết các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đã thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để giáo dục đoàn viên, thanh niên, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các cơ sở Đoàn trong khối đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các diễn đàn “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, tạo nên diễn đàn để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị.

  Gần 30 tham luận và các phát biểu tại Hội thảo tập trung phân tích lý giải các nguyên do phải bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả công tác này.

  Kết thúc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá các các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã góp phần làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng cũng như đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên, thanh niên có nền tảng tốt, nhận thức đúng sẽ có sức đề kháng tốt trước các thế lực, các luận điệu sai trái. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn phải chú trọng giám sát, phản biện xã hội, tham góp ý kiến xây dựng về các chính sách liên quan đến thanh niên; đẩy mạnh việc nhân rộng, tuyên truyền cái tốt thông qua cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

  Hội thảo là một diễn đàn khoa học rộng mở để các đoàn viên, thanh niên chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm của bản thân cũng như của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong việc góp phần bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay./.

  Tin: hcma.vn; ảnh: Hoài Thương

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 336
  • Tháng hiện tại: 5275
  • Tổng lượt truy cập: 22668519