Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  14/01/2019 11:28 AM


  Sáng ngày 11/01, tại Hà Nội, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 điểm cầu của Học viện khu vực (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi và TS Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Học viện; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm của Ban Giám đốc Học viện, năm 2018, phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Học viện đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

  Năm 2018, về cơ bản, Công đoàn Học viện đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được tập trung thực hiện; công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, sâu rộng; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đầu tư; các hoạt động xã hội từ thiện được quan tâm… tạo hiệu ứng tốt đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn.

  Trong năm 2018, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì phong trào thi đua: “Xây dựng nền nếp trong công tác, sinh hoạt tập thể và văn minh công sở” trong CBCCVCLĐ. Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, gắn với việc đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  Các cấp Công đoàn toàn Học viện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Có nhiều đổi mới trong hoạt động như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động như thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ, thực hiện thu đoàn phí qua tài khoản lương của cán bộ, đoàn viên tại Trung tâm Học viện... Ban Nữ công Học viện Chính trị khu vực III xây dựng Quỹ Nữ công, sử dụng Quỹ vào thăm hỏi ốm đau, tang gia, hiếu hỉ gia đình Nữ đoàn viên, đặc biệt là biểu dương, chúc mừng các chị đạt thành tích cao trong công tác, học tập; Ban Nữ công Học viện Chính trị khu vực IV triển khai thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

  Năm 2018 cũng là năm toàn Học viện triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-ĐU ngày 14-3-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên cán bộ, công chức thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

  Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do TS Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định: trong năm 2018, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoạt động của các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận có nhiều khởi sắc, đã động viên thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công đoàn Học viện đã thể hiện được vai trò đại diện chăm lo cho đời sống, tinh thần, vật chất cho cán bộ, đoàn viên; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ công tác…

  Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác công đoàn năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, trong đó chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn; Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tích cực tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn hướng tới kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, v.v..

  Khẳng định tính linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của Công đoàn Học viện trong triển khai nhiệm vụ chính trị, phát biểu tại hội nghị đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với công tác công đoàn năm 2018, và mong muốn trong năm 2019, công tác công đoàn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện; sự ủng hộ, cộng tác nỗ lực, tận tâm của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên. Trong năm 2019 với nhiều sự kiện trọng đại, năm tổ chức đại hội đảng các cấp; 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí đề nghị Công đoàn Học viện tiếp tục động viên cán bộ, công chức đoàn viên phát huy thế mạnh, đặc thù, đóng góp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng, Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện và PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện biểu dương thành tích mà các cán bộ, công chức, viên chức, công đoàn viên Học viện đạt được trong năm 2018; đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực, tìm tòi sáng kiến trong triển khai nhiệm vụ của các cán bộ chuyên trách công tác công đoàn. Trong năm 2019, Học viện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị Trung ương chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị Công đoàn Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ; phát huy sáng kiến trong hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tuyên tuyền giáo dục với nhiều hoạt động thiết thực; qua đó góp phần khẳng định sắc thái, cốt cách cán bộ, công đoàn viên Trường Đảng./.

  Nguồn: hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 4
  • Tháng hiện tại: 23961
  • Tổng lượt truy cập: 22633564