Hội nghị: "Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Học viện Chính trị khu vực II năm 2023; kế hoạch, giải pháp thực hiện trong năm 2023"

Mô tả :

  • Người tạo: Tạp chí
  • Số lượng: 0 ảnh
  • Ngày tạo: 06/02/2023
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245