Tọa đàm khoa học: Nghiên cứu, trao đổi những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  20/05/2022 11:17 AM


  Sáng ngày 19/5/2022, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, trao đổi những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams.

  Đảng ủy, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực II cùng các đại biểu tham dự và chụp hình lưu niệm tại Lễ Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực II

  Trước khi diễn ra Tọa đàm, Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực II cùng các đại biểu đã tham dự Lễ Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Học viện Chính trị khu vực II, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Tham dự Tọa đàm, về phía đại biểu khách mời có: đồng chí Bùi Hữu Toàn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Tô Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; đồng chí Võ Văn Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh; đồng chí Lê Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Thái Hoàng Hinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; đại diện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh … Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và toàn thể giảng viên, nghiên cứu và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung từ K72. A141 đến K72. A162 của Học viện Chính trị khu vực II.

  Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định: cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư.

  Cuốn sách cũng chính là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và tiếp thu những tinh hoa của sự phát triển nhân loại và cũng đã xác định rõ ràng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

  Đồng chí cũng nhắc lại nhận định của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: “Cuốn sách chính là câu trả lời rất thuyết phục câu hỏi mà nhiều lần đồng chí Tổng Bí thư nêu ra cho giới lý luận chính trị Việt Nam: có hay không nền lý luận cách mạng Việt Nam, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Với cuốn sách này, chúng ta thấy đây là câu trả lời rất rõ ràng: Chúng ta có chủ nghĩa xã hội Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, do con người Việt Nam của chúng ta xây dựng”.

  Đồng chí cũng thông tin thêm trước khi diễn ra buổi Tọa đàm ngày hôm nay, các khoa chuyên môn cùng với các lớp Cao cấp lý luận chính trị tập trung từ K72.A141 đến K72.A162 của Học viện Chính trị khu vực II đã tiến hành tọa đàm theo chủ đề và ghi hình tại Studio của Học viện Chính trị khu vực II. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm và tham gia sôi nổi của giảng viên, học viên đang theo học tập trung tại Học viện. Các chủ đề được phân tích và trao đổi chuyên sâu gắn với vận dụng vào hoạt động thực tiễn công tác giảng dạy, học tập và lĩnh vực công tác của học viên.

  Tại buổi Tọa đàm, các tham luận cùng ý kiến trao đổi đã tập trung vào 08 mảng nội dung: (1) Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (2) Những nội dung về hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nội chính; (3) Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục phát triển văn hóa nghệ thuật xứng tầm với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới; (4) Nền đối ngoại, ngoại giao hiện đại diện mạo xã hội/đất nước sau 35 năm đổi mới; (5) Thực hiện Di chúc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (6) Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng hiện nay; (7) Tiếp tục xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới; (8) Quan điểm và chính sách xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

  PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Tọa đàm

  Phát biểu kết thúc Tọa đàm, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Tọa đàm diễn ra trong một ngày rất đặc biệt - kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Kết quả của Tọa đàm là món quà sinh nhật đầy ý nghĩa chúng ta kính dâng lên Người. Đồng chí cũng khẳng định, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; phục vụ cho việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học viện Chính trị khu vực II luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong việc tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên của Học viện, nhằm củng cố thêm nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó có những hành động thiết thực để góp phần hiện thực hóa lựa chọn đúng đắn của Đảng.

  Cuối cùng, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, những nội dung trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nghiên cứu rất nghiêm túc, công phu. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng hy vọng, những vấn đề, nội dung mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập trong cuốn sách “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ hơn ở những diễn đàn khoa học khác.

  Một số hình ảnh các đại biểu báo cáo tham luận và phát biểu tại Tọa đàm:

  Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tin: Minh Xuân; ảnh: Khắc Hiếu

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 884
  • Tháng hiện tại: 60134
  • Tổng lượt truy cập: 1