Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần V (2020 - 2025)

  22/05/2020 10:25 AM


  Sáng ngày 21/5/2020, Học viện Chính trị khu vực II long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần V, giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020 - 2025, kịp thời biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Trần Tuyết Trinh - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ. Về phía Học viện Chính trị khu vực II có PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, các điển hình tiên tiến, cùng toàn thể đội ngũ viên chức và người lao động Học viện.

  Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua 5 năm qua, Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới. Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, truyền thống 70 năm trường Đảng miền Nam; tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, xây dựng Học viện Chính trị khu vực II phát triển toàn diện, bền vững.

  PGS, TS. Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Trong Báo cáo tóm tắt tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, PGS, TS.  Phạm Minh Tuấn đã nhấn mạnh đến một số thành tích mang tính chất đột phá trong công tác đào tạo như: quyết liệt triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dự giờ đánh giá chất lượng giảng viên; tổ chức đánh giá chất lượng trực tuyến của từng bài giảng... Công tác nghiên cứu khoa học đã hướng vào nghiên cứu trọng tâm, trọng điểm gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, Học viện chính trị khu vực II đã và đang triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 15 đề tài khoa học cấp bộ, 7 đề tài khoa học cấp tỉnh tại các địa phương. Ngoài ra, Học viện tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế; không ngừng đổi mới và cải tiến cả về hình thức và chất lượng công tác xuất bản, tạp chí, thông tin; kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật.

  Đối với công tác thi đua khen thưởng, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định: Những năm gần đây, công tác bình xét thi đua tại Học viện II được tích hợp trên cơ sở đánh giá chung các mặt công tác như: thi đua, công tác Đảng (đối với đảng viên), công tác công đoàn và đánh giá viên chức. Với cách thức này, công tác bình xét thi đua được thực hiện một cách toàn diện trên các mặt, hiệu quả và thống nhất. Ngoài ra, thường xuyên gắn thi đua với các mặt công tác của đơn vị để lựa chọn và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương và nhân rộng mô hình cho các đơn vị cá nhân học tập.

  PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Lê Văn Lợi biểu dương thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua của Học viện Chính trị khu vực II giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị khu vực II đã diễn ra rất sôi nổi và ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự nỗ lực không ngừng của viên chức Học viện Chính trị khu vực II, đến nay Học viện Chính trị khu vực II đã có hơn 50 Tiến sĩ, 4 Phó Giáo sư, nhiều đồng chí đang học nghiên cứu sinh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, Học viện Chính trị khu vực II đã và đang đổi mới một cách toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý học viên, tạo sự đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực II đã tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp, tổ chức nhiều hội thảo  quy mô lớn với những sản phẩm đầu ra có giá trị thực tiễn cao. Đồng chí tin tưởng và hy vọng trong giai đoạn tới, Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó, hướng đến mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 07 cá nhân đã có thành tích, đóng góp trong Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, 02 cá nhân đã có thành tích điển hình trong học tập, rèn luyện; 01 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện.

  TS. Nguyễn Tấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Hội nghị

  Tiếp đó là Chương trình Gala giao lưu với 03 tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của Học viện Chính trị khu vực II thời gian qua: (1) TS. Phạm Đình Đạt - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Triết học, người có gần 40 năm học tập, giảng dạy và gắn bó trong hệ thống trường Đảng, 05 năm qua đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; (2) TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, giảng viên duy nhất của Học viện Chính trị khu vực II đạt giải “Xuất sắc” của Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp bộ năm 2018; (3) TS. Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị, là giảng viên, cán bộ quản lý trẻ, đã có nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác.  

  Chương trình Gala giao lưu với 03 tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của Học viện Chính trị khu vực II

  Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, PGS, TS. Phạm Minh Tuấn đã phát biểu phát động Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 tại Học viện Chính trị khu vực II. Đại diện cho Công đoàn cơ sở Học viện Chính trị khu vực II, TS. Nguyễn Đình Phúc - Chủ tịch Công đoàn phát biểu hưởng ứng. Đồng chí bày tỏ sự thống nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao, nhiệt liệt hưởng ứng Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát động. Đồng chí nhấn mạnh 04 nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Học viện Chính trị khu vực II trong giai đoạn 2020 - 2025: (1) Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ viên chức và người lao động; (2) Tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ viên chức và người lao động bằng các chương trình, chuyên đề cụ thể và thiết thực hiệu quả; (3) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh mẫu mực của người cán bộ Trường Đảng; (4) Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, làm tốt vai trò, chức năng của Công đoàn, chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động ngày càng tốt hơn. Đồng chí hy vọng, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,  Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, với truyền thống tốt đẹp của Học viện, toàn thể viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực II hôm nay sẽ tiếp bước bằng tất cả trái tim, trí tuệ, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

  Hội nghị kết thúc vào sáng cùng ngày./.

  Đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực II chụp ảnh lưu niệm trước Tòa nhà làm việc

  Tin: Khắc Hiếu; ảnh: Duy Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 243
  • Tháng hiện tại: 17716
  • Tổng lượt truy cập: 22763461