Văn hóa trong tổ chức - Cách tạo ra một nơi mà mọi người thích làm việc

    29/05/2023 05:39 PM


    Nội dung chính của cuốn sách gồm 8 chương: - Chương I: Bàn luận về mối quan tâm đến văn hóa - Chương II: Truyền đạt mục đích và giá trị của mình - Chương III: Mang lại công việc có ý nghĩa ý - Chương IV: Hướng đội ngũ lãnh đạo tập trung vào con người - Chương V: Xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa - Chương VI - Tạo ra các nhóm có hiệu quả làm việc đỉnh cao - Chương VII: Quản lí xung đột trên tinh thần xây dựng - Chương VIII: Cách thay đổi văn hóa 1. Văn hóa 2. Tổ chức

    Randy Grieser, Eric Stutzman, Wendy Loewen, Michael Labun; Ngô Diệu Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2023.