Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân

    29/05/2023 05:27 PM


    Cuốn sách tập hợp các câu chuyện kể về các chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân ở các địa phương, các công trình, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị bộ đội, công an, trường học và các cơ quan...Qua đó khắc sâu hơn nữa hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người luôn sống mãi là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta. 1. Bác Hồ 2. Gần dân 3. Thương dân 4. Vì dân

    Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn). - H. : Hà Nội, 2023