Chiều ngày 25/4/2022, Khoa Văn hóa và Phát triển, Khoa Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A145, K72.A146 tại Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục phát triển văn hóa nghệ thuật xứng tầm với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Đây là một trong những chủ đề trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Sáng ngày 23/4/2022, Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phối hợp với Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A147 tại Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc” - Một trong những chủ đề trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Chiều ngày 23/4/2022, Khoa Chủ nghĩa xã hội Khoa học phối hợp với các Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A141, K72.A142 và K72.A158 tại Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Tọa đàm khoa học: “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” - Một trong những chủ đề trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Sáng ngày 23/4/2022, Khoa Xã hội học và Phát triển và Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A148 tại Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: “Thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội: Một đặc trưng cơ bản, thuộc tính quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” qua cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng ngày 18/4/2022, liên Khoa Triết học, Khoa Kinh tế chính trị, Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A155 và K72.A161 tại Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: “Tiếp tục xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới” - Một trong những chủ đề trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

hcma3.hcma.vn - Ngày 27/3/2022, tại Cần Thơ, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức Tọa đàm về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự Toạ đàm có ThS Trương Thanh Tùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ; TS Lê Ngọc Triết, Trưởng khoa Khoa học Chính trị trường Đại học Cần Thơ; về phía Học viện Chính trị khu vực IV có TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; TS Phan Thị Thúy Vân, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng; TS Hà Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, cùng đông đảo giảng viên trẻ, đoàn viên là học viên, sinh viên của hai đơn vị.

Sáng 9/02/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 991
  • Tháng hiện tại: 60241
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245