Tọa đàm khoa học: “Những nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  30/04/2022 08:44 AM


  Chiều ngày 26/4/2022, liên Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72.A153, K72.A154, K72.A160, K72.A149, K72.A150 tại Học viện Chính trị khu vực II phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: “Những nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Một trong những chủ đề trọng tâm trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

  Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại phòng Studio - Trung tâm Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị khu vực II và trực tuyến trên phần mềm MS Teams. TS. Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, TS. Trần Thị Kim Ninh - Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đồng chủ trì Tọa đàm.

  TS. Vũ Trung Kiên - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu đề dẫn Tọa đàm

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứa đựng rất nhiều giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Chính vì vậy, Tọa đàm sẽ tập trung bàn luận, trao đổi những vấn đề có liên quan đến nội dung các bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những vấn đề xoay quanh công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và vấn đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên tinh thần đó, theo TS. Vũ Trung Kiên, Tọa đàm sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, tìm ra cái mới, mang tính chất gợi mở để phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Tại buổi Tọa đàm, các tham luận cùng ý kiến trao đổi tập trung vào 02 mảng nội dung: (1) Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng hiện nay; (2) Thực hiện Di chúc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tọa đàm đã nhận được các tham luận và ý kiến trao đổi rất tâm huyết đến từ các học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

  TS. Trần Thị Kim Ninh - Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu kết thúc Tọa đàm

  Kết thúc Tọa đàm, TS. Trần Thị Kim Ninh nhấn mạnh: với tinh thần trao đổi nghiêm túc, sôi nổi, các ý kiến phát biểu và tham luận tại Tọa đàm về những nội dung xoay quanh cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, làm tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng phát triển đất nước của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đây, nhằm triển khai học tập và lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tọa đàm kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tin: Huyền Chang và ảnh: Đức Anh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 881
  • Tháng hiện tại: 60131
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245