Tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  02/03/2022 09:29 AM


  nhandan.vn - Sáng 26/2, tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra hội nghị Ký kết và triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Các đơn vị ký kết triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị Quyết 35

  Tham gia ký kết có 18 đơn vị, gồm Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Lục quân, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 7, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân; Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 7 và tỉnh Ninh Thuận. 

  Việc ký kết nhằm thiết lập, mở rộng, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Qua đó, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước. 

  Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II Nguyễn Tấn Vinh cho rằng, xây dựng và phát triển các lực lượng, sự phối hợp giữa các lực lượng trong cuộc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không chỉ góp phần phát hiện, vạch trần sự giả dối, xảo biện của những thông tin xấu, độc, mà còn ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng, tình cảm con người, phá hoại tổ chức, chế độ từ bên trong.

  Đồng chí nhấn mạnh, để nhiệm vụ này đạt hiệu quả, ngoài chú trọng nội dung, phương thức thực hiện, thì việc huy động và phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV và các đơn vị phối hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp, là yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái trong tình hình mới.

  Tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -0
  Quang cảnh hội nghị

  Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương ký kết triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị ưuyết 35 gồm các nội dung, như tăng cường phối hợp chặt chẽ, bình đẳng và có trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; trao đổi, chia sẻ thông tin và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; phối hợp triển khai một số đề tài, dự án liên quan, phù hợp thực tiễn nghiên cứu khoa học của từng đơn vị; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và các cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học liên quan; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận tại các đơn vị; phối hợp trong công tác tuyên truyền nhằm tạo bước đột phá, giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch có hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

  Trong năm 2022, các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, như phối hợp trong chia sẻ thông tin; tập huấn kỹ năng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện Nghị quyết 35; tổ chức hội thảo khoa học; hưởng ứng, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch lần thứ 2, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

  Dẫn tin từ nhandan.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 248
  • Tháng hiện tại: 15895
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245