PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

  16/03/2020 10:48 AM


  Trong tiến trình đổi mới, báo chí cách mạng nước ta, với tư cách là lực lượng xung kích, một binh chủng đặc biệt của mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã kết hợp chặt chẽ với các binh chủng khác, tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, phê phán và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, việc phát huy vai trò của báo chí trên mặt công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  Xem bài viết chi tiết tại đây

  Tác giả: ThS. TRỊNH THỊ PHƯỢNG - Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 366
  • Tháng hiện tại: 4117
  • Tổng lượt truy cập: 22646868
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245