PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

  16/03/2020 10:40 AM


  Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch đang trở nên cấp bách và cần thiết. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.

  Xem bài viết chi tiết tại đây

  Tác giả: TS. VŨ THỊ NGHĨA - Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 348
  • Tháng hiện tại: 4099
  • Tổng lượt truy cập: 22646850
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245