QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  16/03/2020 10:22 AM


  Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Mã số: 08.2019: “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”

  Xem bài viết chi tiết tại đây

  Tác giả: TS. VŨ ANH TUẤN - Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 371
  • Tháng hiện tại: 4122
  • Tổng lượt truy cập: 22646873
  Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
  Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
  Liên hệ: (84-8) 3896 6704
  Fax: (84-8) 3896 3245