thinhvuongvietnam.com - Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang ráo riết tuyên truyền xuyên tạc, chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 sắp tới. Vậy, chúng ta phải làm gì để đấu tranh phản bác có hiệu quả?

thinhvuongvietnam.com - Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

(VNTV). Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia dựa trên sức mạnh chính nghĩa, lẽ phải, sức mạnh của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều ngày 08/4/2021, Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II do PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tham gia Đoàn công tác còn có lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Xây dựng Đảng, Trung tâm Thông tin khoa học, Văn phòng Học viện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ban Chỉ đạo 35.

Chiều ngày 02/4/2021, Đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực II do PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin khoa học, Văn phòng Học viện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ban Chỉ đạo 35.

thinhvuongvietnam.com - Hiện nay, lợi dụng sự suy giảm niềm tin của nhân dân, cùng với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, bằng những quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu đó của các thế lực thù địch thì chúng ta cần tăng cường xây dựng, củng cố niềm tin.

thinhvuongvietnam.com - Con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đến đầu thế kỷ XX đánh dấu một bước chuyển quan trọng, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930), đưa dân tộc phát triển theo một con đường mới đã được xác định rõ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

thinhvuongvietnam.com - Cả phương diện lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 799
  • Tháng hiện tại: 18699
  • Tổng lượt truy cập: 119735
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245