thinhvuongvietnam.com - Sức mạnh mềm ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, phát huy tầm ảnh hưởng của các quốc gia trong cộng đồng thế giới, cũng như tạo ra sức lôi cuốn và đồng thuận xã hội trong chính nội bộ quốc gia.

Chiều ngày 26/5/2021, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

hcma.vn - Trong Cương lĩnh và đường lối cách mạng của Ðảng ta từ khi ra đời đến nay, Ðảng luôn khẳng định một cách nhất quán mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) và kiên định, kiên quyết lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu đó.

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

VTV.vn - VTV News trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

thinhvuongvietnam.com - Tròn 10 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Với mưu đồ phá hoại sự kiện này, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt, trong đó có sự xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Chiều ngày 13/5/2021, Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực II (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định và triển khai hoạt động xây dựng các Quy chế thực hiện theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì Hội nghị.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 855
  • Tháng hiện tại: 12162
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 99 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp HCM
Email: hocvien2@hcma2.edu.vn
Liên hệ: (84-8) 3896 6704
Fax: (84-8) 3896 3245